สอบเข้ามหาวิทยาลัย

#Dek63 ควรรู้ไว้ ค่าเทอมหมอ ไม่แพงอย่างที่คิด

 ค่าเทอมคณะแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


 ค่าเทอมคณะแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิต 


 ค่าเทอมคณะแพทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 


 ค่าเทอมคณะแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล 


 ค่าเทอมคณะแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ 


 ค่าเทอมคณะแพทย์มหาวิทยาลัยขอบแก่น 


​​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?

หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์

วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .