สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สวัสดีเทอมสุดท้าย Dek62 เช็คกันหน่อยเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำเท่าไหร่ สมัครคณะไหนได้บ้าง ?

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 


 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 


 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 


 กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาตร์ 


 กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 


 กลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยวและโรงแรม 


 กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 


 กลุ่มศิลปกรรม นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ 

 กลุ่มมนุษศาสตร์และสังคมศาตร์ 


​​​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?

หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์

วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .