สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดคู่มือ TCAS63 สำหรับผู้สมัคร นักเรียน โรงเรียน และมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ออกคู่มือระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) โดยแยกออกเป็นคู่มือสำหรับผู้สมัคร สำหรับโรงเรียน และสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ในคู่มือแต่ละเล่มจะมีรายละเอียดต่างกันออกไปเป็นข้อมูลที่แต่ละกลุ่มต้องรู้ เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปได้อย่างราบรื่น น้องๆ ที่กำลังจะสมัคร TCAS63 ก็เข้าไปศึกษาคู่มือกันด้วยนะ

[[NEW]]  คู่มือ TCAS63 สำหรับผู้สมัคร ดาวน์โหลด >> ไฟล์แนบ

  • การบริหารจัดการสิทธิ์สำหรับ TCAS63
  • รูปแบบการคัดเลือกของ TCAS63
  • รายละเอียดของแต่ละรอบการคัดเลือก TCAS63
  • กำหนดการสำหรับ TCAS63
  • ข้อกำหนดสำหรับผู้สมัคร
  • ปฏิทินกิจกรรม
  • การเทียบวุฒิ
 

คู่มือ TCAS63 สำหรับโรงเรียน ดาวน์โหลด >> ไฟล์แนบ

 

คู่มือ TCAS63 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ดาวน์โหลด >> ไฟล์แนบ