สอบเข้ามหาวิทยาลัย

แจกสูตร SQ3R 5 ขั้นตอนอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพ

 STEP : 1 Survey 


 STEP : 2 Question 


 STEP : 3 R1 : Read 


 STEP : 4 R2 : Recite 


 STEP : 5 R3 : Review