สอบเข้ามหาวิทยาลัย

นับถอยหลัง 10 วันก่อนสมัครสอบ GAT / PAT ปี'63 รวมขั้นตอนการสมัคร 9 ขั้นตอนไว้ที่นี่แล้ว

 


ขั้นตอนที่ 1 
 
       เข้าระบบ GAT/PAT ตรงหัวข้อ ต้องการเข้าระบบ และคลิกเลือก สำหรับผู้สมัครสอบ (ต้องการลงทะเบียน หรือสมัครสอบ หรือเข้าระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลตนเอง)

 
ขั้นตอนที่ 2 
 
เลือก ลงทะเบียน (รายใหม่) หรือเข้าระบบ (รายเก่า หรือผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว)
 
 
ขั้นตอนที่ 3
 
ผู้สมัครรายใหม่ ลงทะเบียน จนได้ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (กรอกข้อมูลส่วนตัว)
 
 
ขั้นตอนที่ 4
 
ต้องการสมัครสอบ ให้ล็อคอินเข้าระบบ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ เลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่านของตนเอง
(ถ้าใส่รหัสผ่านเกิน 3 ครั้ง ระบบจะล็อคทันที ต้องติดต่อ สทศ.) 
 
 
ขั้นตอนที่ 5
 
สมัครสอบโดยเลือกวิชาที่ต้องการ
(วิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศเลือกสอบได้เพียงภาษาเดียว)
 
ขั้นตอนที่ 6
 
เลือกจังหวัดและอำเภอที่ประสงค์จะไปสอบ
สทศ. จะจัดสนามสอบให้ในเขตหรืออำเภอที่มีสนามสอบ ในกรณีที่มีการยุบสนามสอบบางอำเภอ สทศ. จะจัดให้ผู้เข้าสอบไปสอบในอำเภอที่ใกล้เคียงที่สุดในจังหวัดเดียวกัน
 
 
ขั้นตอนที่ 7
 
พิมพ์ใบจ่ายเงิน และไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส
อย่าลืม !!!! ชำระเงินตามระยะเวลาที่ สทศ. กำหนด
 

ขั้นตอนที่ 8
 
หลังจากที่ชำระเงินแล้ว ให้เข้ามาระบุโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ อย่าลืมขั้นตอนนี้เด็ดขาด!!! ไม่อย่างนั้น อาจจะได้สอบในสนามที่น้องๆเดินทางไปสอบไม่สะดวกก็ได้
***ขั้นตอนนี้เฉพาะน้องๆที่สอบในจังหวัด กรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี
 

ขั้นตอนที่ 9
 
ตรวจสอบสถานที่สอบ เลขที่นั่งสอบ และสามารถพิมพ์ใบแสดงข้อมูลดังกล่าวได้ตามวันที่จะประกาศในแต่ละครั้ง