สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เปิดระบบยืนยันสิทธิ์ สระสิทธิ์ TCAS63 รอบที่ 1 Portfolioเข้าใช้งานระบบยืนยันสิทธิ์ TCAS63 >> student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน

  • ระบบเปิดให้ใช้งานรอบที่ 1 ในวันที่ 30 - 31 ม.ค. 63 (ให้ติดตามเวลาเปิดระบบ โดยเวลาปิดระบบ คือ 23.59 น. ของวันที่ 31 ม.ค.)
  • เลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขา แก้ไขการยืนยันได้รวม 3 ครั้ง
  • เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว ให้ติดตามการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้จากประกาศของมหาวิทยาลัย
  • ระบบให้ยืนยันตัวตนโดยส่งรหัส OTP ให้ทางอีเมลหรือเบอร์มือถือ ต้องนำรหัส OTP ที่ได้รับป้อนกลับเข้าระบบ โดยระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการยืนยันสิทธิ์ให้ทราบ
  • ถ้ากดยืนยันสิทธิ์แล้วและยังยืนยันตัวตนไม่ครบ 3 ครั้ง แต่เปลี่ยนใจไม่เรียน ให้กด ไม่ใช้สิทธิ์
  • ถ้าตัดสินใจไม่เลือกเรียนในรอบ 1 ให้กด ไม่ใช้สิทธิ์ หรือ ไม่กดอะไรเลย
  • การกด ไม่ใช้สิทธิ์ ไม่ถือว่าเป็น การสละสิทธิ์
 

ดาวน์โหลดคู่มือ การใช้งานระบบ ยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์ TCAS63 >> www.admissionpremium.com/content/5227