สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โอกาสดีๆสำหรับน้องๆในพื้นที่ที่อยากเป็นหมอ รวมโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท TCAS รอบที่ 2  ปีการศึกษา 2563

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ระเบียบการเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระเบียบการเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<

มหาวิทยาลัยมหิดล
ระเบียบการเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่มหาวิทยาลัยบูรพา
 
ระเบียบการเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เปิดรับทั้งสิ้น 21 ที่นั่ง 
ระเบียบการเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<