สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ยังสอบเหมือนเดิม GAT/PAT O-NET วิชาสามัญ และวิชาเฉพาะ กสพท แต่ #TCAS64 มีเพิ่มมา 1 วิชา GAT (T-GAT)

 GAT/PAT 


 9วิชาสามัญ 


 O-NET 


 วิชาเฉพาะแพทย์ 


 GAT (T-GAT)