สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการสมัครสอบ PRETCAS'64

 เข้าหน้าเว็ปไซต์ของ PRETCAS 


 เข้าสู่ระบบ 


 สมัครเข้าร่วมโครงการ 


 สมัครเข้าร่วมโครงการ 


 เลือกกลุ่มคณะสาขาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ 


 เลือกรูปแบบการสอบ 


 เลือกรูปแบบการสอบตามรายวิชา 


 เลือกช่องทางการชำระ 


 แนบหลักฐานการสมัคร 


 ขั้นตอนการชำระเงิน