สอบเข้ามหาวิทยาลัย

3 ข้อดีของการสอบออนไลน์

 สอบที่ไหนก็ได้ สอบได้ 24 ชั่วโมง 

 ทราบผลคะแนนหลังสอบทันที 


 จับเวลาสอบเหมือนจริง เช็กเวลาที่ทำข้อสอบต่อข้อ