สอบเข้ามหาวิทยาลัย

15 เคล็ดลับเรียนเก่ง...จากนักเรียนระดับหัวกะทิ

1. พวกเขาไม่ 'อ่าน' ตำราเรียน

2. ทำความเข้าใจหัวข้อที่เรียนและอธิบายด้วยคำพูดของเราเอง


3. เด็กเรียนเก่ง...ไม่กลัวที่จะถาม!

4. พวกเขา...ชอบตั้งคำถาม?


5. เข้าใจโครงสร้าง ไม่พยายามท่องจำ

6. พวกเขาทดสอบตัวเองบ่อยๆ

7. ทำสิ่งที่นอกเหนือจากการฟังบรรยาย

8. ใช้เครื่องมือการศึกษาออนไลน์เป็นประจำ

9. เรียนในระยะสั้นๆ ดีกว่านั่งเรียนแบบมาราธอน

10. ศึกษาข้อสอบที่ทำผิดทันที

11. ฝึกฝนภายใต้สถานการณ์ของการสอบ 'จริง'

12. ทำข้อสอบเก่าเยอะๆ

13. พวกเขานอน...เยอะมาก

14.เด็กเรียนเก่ง...ไม่ใช่เจ้าแห่งไฮไลท์

15. เด็กเรียนเก่งต้อง “รอบคอบ” และมี “ความรับผิดชอบ” สูง