สอบเข้ามหาวิทยาลัย

การสมัคร TCAS63 รอบที่ 3 และขั้นตอนการสมัคร>> เข้าระบบรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 <<


ดาวน์โหลดคู่มือการสมัคร >> ไฟล์แนบ

กำหนดการ


 

คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย

– เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ (สำหรับบางโครงการ)
– GAT/PAT
– 9 วิชาสามัญ
– สอบวิชาเฉพาะ
– คะแนน O-NET ขั้นต่ำ (สำหรับบางโครงการ + กสพท)
 

ใครสามารถสมัครได้บ้าง

– นักเรียนชั้น ม.6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
– สายอาชีวศึกษา
– กศน.
– เด็กซิ่ว (สมัครได้ในบางคณะ/สาขาวิชา)

รูปแบบการสอบติด

– เลือกได้ 6 อันดับ (แบบเรียงลำดับ)
– ติดมากที่สุดได้เพียง 1 อันดับเท่านั้น
– เลือกยืนยันสิทธิ์์ได้เพียง 1 ที่เท่านั้น

 

ขั้นตอนการสมัคร

1. ลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ TCAS63 ที่เว็บไซต์ student.mytcas.com จัดการข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง
2. สมัคร TCAS รอบที่ 3 จากเมนู "รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน"
3. เลือกสาขาที่สนใจ 20 สาขา (เลือกไม่ถึงก็ได้)
4. เลือกสาขาที่จะสมัคร แบบเรียงลำดับ 6 ลำดับ (โดยเลือกจากสาขาที่สนใจในข้อ 4)
5. พิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินให้เสร็จก่อนเวลา 23.29 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2563
6. ยืนยันการเลือกสาขาที่สมัคร (ซึ่งก่อนกด ยืนยันการเลือกสาขาวิชา ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงสาขา หรือ สลับลําดับได้ไม่จํากัดจํานวนครั้ง แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในช่วงเวลาที่กําหนด และสามารถกดยืนยันการเลือกสาขาวิชาได้ทั้งสิ้น 3 ครั้งในแต่ละรอบ)
7. พิมพ์ใบสมัคร