สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เด็ก “CuSfSeM” เรียนอะไรกัน??

เด็ก “CuSfSeM” เรียนอะไรกัน??

Culinary Science and Foodservice Management (International Program) คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล.

เรียนที่ไทย 3 ปี + สวิตเซอร์แลนด์ 1 ปี ได้รับปริญญา 3 ใบ

1. Bachelor of Science (Culinary Science and Foodservice Management) จาก KMITL (Thailand)
2. Bachelor Degree in Culinary Arts จาก Business and Hotel Management School (Switzerland)
3. Bachelor Degree in Culinary Arts จาก Robert Gordon University (United Kingdom)

วิชาที่น่าสนใจ ระหว่างเรียนที่ KMITL, Thailand (6 เทอม)

Food ingredients and interactions for culinary

Culinary science and food innovation

Culinary media and presentation skills

Art of banana leaf and fruit-vegetable carving

World gastronomy

Thai and International cuisine

 

วิชาเด่นๆ ระหว่างเรียนที่ BHMS, Switzerland (1 ปี)

Contemporary culinary operations
Creativity and entrepreneurship
Externship (with paid)

 

 

รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม

Lind ID: cusfsem45
Tel. 088-6516466
Facebook @culinarykmitl


U-Review : https://www.admissionpremium.com/content/4543
ข้อมูลสาขาเพิ่มเติม : Culinary Science and Foodservice Management KMITL
ที่นี่ยังเป็น  7 หลักสูตรการประกอบอาหาร ปี 2020 อ่านที่นี่