สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 #TCAS64 #dek64

ตั้งเป้า O-NET 2563

#dek64 #TCAS64
ดาวน์โหลด PDF >> ไฟล์แนบ

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 

วันเสาร์ 13 มีนาคม 2564

9.00 - 10.00 น. คณิตศาสตร์ 
10.30 - 12.00 น. ภาษาไทย
13.30 - 14.30 น. วิทยาศาสตร์
15.00 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษ

ประกาศผล 21 เมษายน 2564


 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 

วันเสาร์ 13 มีนาคม 2564 

10.00 - 11.30 น. คณิตศาสตร์
13.00 - 14.30 น. ภาษาไทย

วันอาทิตย์ 14 มีนาคม 2564

10.00 - 11.30 น. วิทยาศาสตร์
13.00 - 14.30 น. ภาษาอังกฤษ

ประกาศผล 22 เมษายน 2564
 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 6

วันเสาร์ 27 มีนาคม 2564

08.30 - 10.30 น. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
11.30 - 13.30 น. คณิตศาสตร์
14.30 - 16.30 น. ภาษาอังกฤษ

วันอาทิตย์ 28 มีนาคม 2564

08.30 - 10.30 น. ภาษาไทย
11.30 - 13.30 น. วิทยาศาสตร์

ประกาศผล 27 เมษายน 2564