สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 #TCAS64 #dek64

ตั้งเป้า O-NET 2563

#dek64 #TCAS64
สทศ. เปิดรับสมัครสอบรอบพิเศษ O-NET กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ปีการศึกษา 2563 
รับสมัคร 30 มี.ค. - 3 เม.ย. 2564
สอบ 20-21 เม.ย. 2564
ประกาศผลสอบ 27 เม.ย. 2564
สมัครได้ที่ >> https://www.niets.or.th/th/catalog/view/215

 

มัธยมศึกษาปีที่ 6

วันเสาร์ 27 มีนาคม 2564

08.30 - 10.30 น. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
11.30 - 13.30 น. คณิตศาสตร์
14.30 - 16.30 น. ภาษาอังกฤษ

วันจันทร์ 29 มีนาคม 2564

08.30 - 10.30 น. ภาษาไทย
11.30 - 13.30 น. วิทยาศาสตร์

ประกาศผล 27 เมษายน 2564

 

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.6

- วิชาภาษาไทย ไฟล์แนบ
- วิชาภาษาอังกฤษ ไฟล์แนบ
- วิชาสังคมศึกษา ไฟล์แนบ
- วิชาคณิตศาสตร์ ไฟล์แนบ
- วิชาวิทยาศาสตร์ ไฟล์แนบ
 

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ O-NET ม.6