สอบเข้ามหาวิทยาลัย

การสมัคร

- สมัครได้เหมือนเดิม กับ TCAS ในปีที่ผ่านมา คือมีทั้งโครงการที่เด็กซิ่วสมัครได้ และสมัครไม่ได้ ดูจากระเบียบการของแต่ละโครงการ
 

การสอบ

- O-NET : สอบได้ครั้งเดียว ใช้ตลอดชีวิต ไม่ต้องสอบใหม่
- GAT/PAT : มีอายุ 2 ปี สามารถใช้คะแนนเก่าได้หากยังไม่หมดอายุ หรือจะสอบใหม่ก็ได้
- 9 วิชาสามัญ : มีอายุ 1 ปี ต้องสมัครสอบใหม่ สำหรับวิชาคณิต 2 และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต้องไปสอบพร้อมกับ O-NET วิชาคณืตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ กับน้องๆ ม.6
 

เกรด

- โครงการไหนที่ใช้ GPAX มาเป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกด้วย เด็กซิ่วจะต้องใช้ GPAX 6 เทอม หรือ GPAX ตลอดหลักสูตร
 

การลงทะเบียน Mytcas

- น้องๆ ที่เคยลงทะเบียน Mytcas แล้ว ใช้ user และ password เดิมได้เลย ส่วนเด็กซิ่วที่ยังไม่เคยลงทะเบียน Mytcas ไว้ตอนอยู่ ม.6 จะต้องลงทะเบียนก่อน จึงจะดำเนินการตามขั้นตอนในรอบต่างๆ ของ ทปอ. ได้
 

ต้องลาออกไหม

- ดูจากระเบียบการนั้นๆ ว่ามีข้อกำหนดเรื่องการลาออกหรือไม่ เช่น ต้องลาออกก่อนวันไหน หรือ ข้อกำหนดเรื่องคณะเรียน อย่างคณะเภสัชฯ ถ้าจะไปเภสัชฯ สถาบันอื่นในรอบแอดมิชชั่น ก็จะต้องลาออกก่อน


สรุป TCAS64 (คลิก)