สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กำหนดการ และตารางสอบ วิชาสามัญ #dek64

กำหนดการสมัครสอบ


สมัครสอบ : 11 ธ.ค.63 (9.00 น.) - 24 ธ.ค. 63 (23.59 น.)
ชำระเงิน : 11 ธ.ค.63 (9.00 น.) - 26 ธ.ค.63 (20.00 น.)
ตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลสมัคร และเปลี่ยนลำดับการเลือกจังหวัดที่จะไปสอบ : 11 ธ.ค.63 (9.00 น.) - 27 ธ.ค. 63 (23.59)
ประกาศเลขที่นั่งสอบ : 21 ม.ค 64
สอบ : 3 – 4 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบ : 29 เม.ย. 64
 

ตารางสอบ

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564
08.30 – 10.00 น. : ชีววิทยา
11.00 – 12.30 น. : ฟิสิกส์
13.30 – 15.00 น. : ภาษาไทย
15.30 – 17.00 น. : สังคมศึกษา
 
วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564
08.30 – 10.00 น. : คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)
11.00 – 12.30 น. : ภาษาอังกฤษ
13.30 – 15.00 น. : เคมี