สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ภาพรวม Admission ที่ผ่านมา

UploadImage
     จากการ Admissions ในปีที่ผ่านมา คณะที่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ จะส่งผลต่อคะแนนอย่างชัดเจน
เช่น คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ที่มีการเปลี่ยนค่าน้ำหนัก นอกจากนั้นสาขาอื่นๆแนวโน้มก็มีการเปลี่ยนแปลง
ตามแนวโน้มที่คาดการณ์ไว้เช่นกัน ภาพรวมความแม่นยำของการเก็งคะแนนในปีที่ผ่านมา 94.5%


AJ Kong