สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เช็คอีกครั้ง!! กำหนดการ TCAS66 รอบที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล


TCAS66 รอบที่ 4 ม.มหิดล มีกำหนดการ ดังนี้
- 1-7 มิ.ย. 66 สมัครและชำระค่าสมัคร
- 13 มิ.ย. 66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ เวลา 9.30 น
- 14 มิ.ย. 66 สัมภาษณ์ (ขึ้นอยู่กับกำหนดการของแต่ละคณะ)
- 19 มิ.ย. 66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบเป็นรายบุคคล เวลา 9.30 น.
- 23-24 มิ.ย. 66 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
- 28 มิ.ย. 66 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา เวลา 9.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้ที่ >>
https://tcas.mahidol.ac.th/announce/recruit_Round4.pdf
https://tcas.mahidol.ac.th/