สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เช็คอีกครั้ง!! กำหนดการ TCAS66 รอบที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น


มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกำหนดการ TCAS66 รอบ 4 ดังนี้
- 8 มิ.ย. 66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
- 10 มิ.ย. 66 สอบสัมภาษณ์
- 12 มิ.ย. 66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ (ทั้งตัวจริงและตัวสำรอง)
- 13-14 มิ.ย. 66 ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
- 15 มิ.ย. 66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
- 17-18 มิ.ย. 66 รายงานตัว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>
https://admissions.kku.ac.th/apply-direct66/