สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มาแล้ว!! ปฏิทินกำหนดการ TCAS67 มหาวิทยาลัยบูรพา


มาแล้ว!! ปฏิทินกำหนดการ TCAS67 มหาวิทยาลัยบูรพา


สรุปกำหนดการ 4 รอบ ดังนี้
รอบ 1 : Portfolio
วันรับสมัคร
       25 ตุลาคม 2566 - 27 พฤศจิกายน 2566
วันประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
       20 ธันวาคม 2566
วันสอบสัมภาษณ์
       23 หรือ 24 ธันวาคม 2566
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House 
       6 กุมภาพันธ์ 2567
วันยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ mytcas
       6 - 7 กุมภาพันธ์ 2567
วันสละสิทธิ์
       8 กุมภาพันธ์ 2567
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน
       9 กุมภาพันธ์ 2567
วันรายงานตัว
       15 - 16 กุมภาพันธ์ 2567


รอบ 2 : Quota
วันรับสมัคร
       13 กุมภาพันธ์ - 19 เมษายน 2567
วันประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
       25 เมษายน 2567
วันสอบสัมภาษณ์
       27 - 28 เมษายน 2567
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House 
       2 พฤษภาคม 2567
วันยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ mytcas
       2 - 3 พฤษภาคม 2567
วันสละสิทธิ์
       4 พฤษภาคม 2567
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน
       7 พฤษภาคม 2567
วันรายงานตัว
       13 - 15 พฤษภาคม 2567

รอบ 3 : Admission
วันรับสมัคร
       6 - 12 พฤษภาคม 2567
วันประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
       27 พฤษภาคม 2567
วันสอบสัมภาษณ์
       1 - 2 มิถุนายน 2567
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House 
       รอบที่ 1 : 20 พฤษภาคม 2567
       รอบที่ 2 : 25 พฤษภาคม 2567
วันยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ mytcas
       รอบที่ 1 : 20 - 21 พฤษภาคม 2567
       รอบที่ 2 : ระบบจะยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ
วันสละสิทธิ์
       26 พฤษภาคม 2567
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน
       6 มิถุนายน 2567
วันรายงานตัว
       11 - 14 มิถุนายน 2567

รอบ 4 : Direct Admission
วันรับสมัคร
       28 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2567
วันประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
       19 มิถุนายน 2567
วันสอบสัมภาษณ์
       20 มิถุนายน 2567
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House 
       17 มิถุนายน 2567
วันยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ mytcas
       17 - 18 มิถุนายน 2567
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน
       21 มิถุนายน 2567
วันรายงานตัว
       23 - 24 มิถุนายน 2567

หมายเหตุ
    1. ในรอบที่ 4 หรือ Direct Admission อาจไม่เปิดรับในบางสาขาวิชา หากรับเต็มจำนวนในรอบก่อนหน้าแล้ว
    2. ระเบียบรับการสมัคร ให้ติดตามจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ช่วงประเดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
        >> http://regservice.buu.ac.th/
    3. การสละสิทธิ์สามารถทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และต้องดำเนินการตามช่วงเวลาที่ระบบเปิดให้ดำเนินการ
    4. ประกาศจำนวนที่นั่งในรอบ 4 ที่ mytcas.com วันที่ 29 พฤษภาคม 2567
        >> https://www.mytcas.com/