สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มาแล้ว!! ปฏิทินกำหนดการ TCAS67 มหาวิทยาลัยขอนแก่น


       กำหนดการ TCAS67 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาแล้ว มาดูกันว่าปีนี้มีวันสำคัญวันไหนบ้าง น้อง ๆ จะได้เตรียมตัวได้ทันเวลา ปีนี้จะแบ่งออกเป็น 3 รอบ ได้แก่ รอบ Portfolio, รอบ Quota และรอบ Admission ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

รอบ Portfolio
   - วันรับสมัคร : 1-16 ตุลาคม 2566
   - วันประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 16 พฤศจิกายน 2566
   - วันสอบสัมภาษณ์ : 20-21 พฤศจิกายน 2566
   - วันประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์คัดกรองในมหาวิทยาลัยขอนแก่น : 
     > ตัวจริง : 24 พฤศจิกายน 2566
     > ตัวสำรอง : 30 พฤศจิกายน 2566
   - วันยืนยันสิทธิ์คัดกรองในมหาวิทยาลัยขอนแก่น : 
     > ตัวจริง : 25-27 พฤศจิกายน 2566
     > ตัวสำรอง : 1 ธันวาคม 2566
- ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House : 6 กุมภาพันธ์ 2567
- วันยืนยันสิทธิ์ Clearing House : 6-7 กุมภาพันธ์ 2567
- วันสละสิทธิ์ในระบบทปอ. : 8 กุมภาพันธ์ หรือ 4 พฤษภาคม 2567
- วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 12 กุมภาพันธ์ 2567
- วันรายงานตัว : 16-20 กุมภาพันธ์ 2567

รอบ Quota
   - วันรับสมัคร : 1-15 มีนาคม 2567
   - วันประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 
     > ครั้งที่ 1 : 27 มีนาคม 2567
     > ครั้งที่ 2 : 1 เมษายน 2567
   - สอบสัมภาษณ์ :
     > วันสัมภาษณ์ : 9-10 เมษายน 2567
     > วันประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์ : 12 เมษายน 2567
- ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House : 2 พฤษภาคม 2567
- วันยืนยันสิทธิ์ Clearing House : 2-3 พฤษภาคม 2567
- วันสละสิทธิ์ในระบบทปอ. : 4 พฤษภาคม 2567
- วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 8 พฤษภาคม 2567
- วันรายงานตัว : 9-13 พฤษภาคม 2567

รอบ Admission 
   - วันรับสมัคร : 6-12 พฤษภาคม 2567
   - วันประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 
     > ครั้งที่ 1 : 20 พฤษภาคม 2567
     > ครั้งที่ 2 : 25 พฤษภาคม 2567
   - วันสอบสัมภาษณ์ : 30-31 พฤษภาคม 2567
- ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House : 20-21 พฤษภาคม 2567
- วันยืนยันสิทธิ์ Clearing House : 
     > ครั้งที่ 1 : 20-21 พฤษภาคม 2567
     > ครั้งที่ 2 : ระบบจะทำการยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ
- วันสละสิทธิ์ในระบบทปอ. : 26 พฤษภาคม 2567 (เฉพาะคนที่ไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อน)
- วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 6 มิถุนายน 2567
- วันรายงานตัว : 10-14 มิถุนายน 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ >>
https://admissions.kku.ac.th/?fbclid=IwAR1IYxPQQD13Vrrw5di30TteoL9yuUpoudvT9tzphEZIYoNcIEPLzQsCCok