สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เกาะติดสถานการณ์ TCAS67 ปีนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง?

   เกาะติดสถานการณ์ TCAS67 ปีนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง?


       สำหรับการแถลงที่ผ่านมา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2566 มีการแถลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการสอบใน TCAS67 นี้ อย่างแรกเลยคือวันที่เริ่มเปิดระบบให้ลงทะเบียน ซึ่งเดิมจะเปิดให้ลงในวันที่ 23 ตุลาคม 2566 ไปเปลี่ยนเป็น 28 ตุลาคม 2566 ส่วนกำหนดการส่วนอื่น ๆ ยังคงเดิม


       ในส่วนของโครงสร้างข้อสอบ (Exam Blueprint) ยังคงเหมือนปีที่ผ่านมา แต่มีการปรับเพิ่มจำนวนข้อของวิชา TPAT4 40 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม จาก 40 ข้อ เป็น 80 ข้อ

 
       โครงสร้างของแต่ละวิชาเป็นดังนี้


       และนอกจากนี้ยังมีประเด็นการยืนยันตัวตนเข้าสอบ การยื่นหนังสืออธิบายสาเหตุการสอบ การอัพเดตน้ำหนักคะแนนแต่ละคณะ การยื่นคะแนนเพื่อคัดเลือก และค่าสมัครสอบ ดังนี้


       นอกจากข้อมูลของ TCAS67 ยังมีการเปิดเผยข้อมูลของ TCAS66 ในประเด็น

   - 10 สาขาวิชาที่มีจำนวนรับมากที่สุด
   - สถิติการเข้าทำรายการ รอบ 1-4
   - ข้อมูลการสมัครแยกตามกลุ่มสาขา
   - สาขา ผ่านการยืนยันสิทธิ์ แยกรายวิชา
   เพื่อช่วยให้น้อง ๆ ได้ทำการตัดสินใจ และเตรียมตัวสำหรับการสอบที่กำลังจะมาถึงในอนาคต

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล ได้ที่ >>
https://bit.ly/สรุปTCAS66