สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มาแล้ว!! ปฏิทินกำหนดการ TCAS67 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   ปฏิทินกำหนดการ TCAS67 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประกาศปฏิทินการรับสมัคร TCAS67 แต่ละรอบแล้ว พร้อมกับบอกว่าแต่ละรอบนั้นมีจุดเด่นอย่างไรบ้าง

   รอบที่ 1 : Portfolio 
       > รับสมัคร : วันที่ 14 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2566
       > จุดเด่น : ในรอบนี้ส่วนใหญ่ไม่ใช้คะแนนสอบ

   รอบที่ 2 : Quota
       > รับสมัคร : วันที่ 13 - 29 กุมภาพันธ์ 2567
       > จุดเด่น : อยู่ในเขตพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น

   รอบที่ 3 : Admission
       > รับสมัคร : วันที่ 6 - 12 พฤษภาคม 2567
       > จุดเด่น : เน้นที่คะแนนสอบ

   รอบที่ 4 : Direct Admission (รอติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัย)

   ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2566
   ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook : มศว ไม่มีจุด - SWU Maimeejut