สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตั้งตารอไม่ไหวแล้ว! กำหนดการ 7 มหาวิทยาลัยที่เปิดรับโครงการแพทย์ชนบท !!!

   กำหนดการ 7 มหาวิทยาลัยเปิดรับโครงการแพทย์ชนบท

    
เตรียมตัวให้พร้อม และตามเรามาดูรายละเอียดกันเลยว่าแต่ละมหาวิทยาลัยมีกำหนดการอะไรบ้างเพื่อไม่พลาดโอกาสทองในการเป็นหนึ่งในแพทย์ชนบท


  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  กำหนดการ
 • สมัคร รอบ2: วันที่ 1-13 มีนาคม 2567
 • ชำระค่าสมัครสอบ : วันที่ 1-14 มีนาคม 2567
 • ส่งใบสมัคร เอกสาร/หลักฐานประกอบการคัดเลือก : ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2567
 • ตรวจสอบสถานภาพการสมัคร : ภายใน 5 วัน หลังชำระเงิน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก : วันที่ 16 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ : วันที่ 21 เมษายน 2567
 • รายงานตัว : วันที่ 23-29 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางอินเทอร์เน็ต : วันที่ 2 พฤษภาคม 2567
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ MYTCAS 66 : วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567
 • สละสิทธิ์ : วันที่ 4 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ ในรอบ2 : วันที่ 7 พฤษภาคม 2567
อ่านประกาศเพิ่มเติมคลิกเลย
องค์ประกอบคะแนน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำหนดการ
 • สมัคร :  วันที่ 1-16 มีนาคม 2567
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 24 เมษายน 2567
 • สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25-27 เมษายน 2567
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 4 พฤษภาคม 2567
 • ยืนยันสิทธิ์ผ่าน mytcas : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2567
อ่านประกาศเพิ่มเติมคลิกเลย
 
สถาบันพระบรมราชชนก

กำหนดการ
 • สมัคร: วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชีผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก : วันที่ 19 เมษายน 2567
 • ตรวจร่างกาย: วันที่ 19 - 23 เมษายน 2567
 • สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25 เมษายน 2567 
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม  2567
  อ่านประกาศเพิ่มเติมคลิกเลย
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำหนดการ
 • สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 21 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 22 เมษายน 2567
 • สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 23-26 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 26 เมษายน 2567
 • ยืนยันสิทธิ์ผ่าน mytcas : วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567
 • สละสิทธิ์ : วันที่ 4 พฤษภาคม 256
 อ่านประกาศเพิ่มเติมคลิกเลย 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กำหนดการ
 • สมัครทางออนไลน์ รอบ 2 : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ : วันที่ 19-21 เมษายน 2567
 • สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 23 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตัวจริงและตัวสำรอง : 27 เมษายน 2567
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567
 อ่านประกาศเพิ่มเติมคลิกเลย 

   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
   กำหนดการ
 • สมัครทางออนไลน์ : 1 กุมภาพันธ์ - 19 เมษายน 2567
 • ส่งเอกสารการสมัคร : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 19 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับตรวจสุขภาพและสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 22 เมษายน 2567
 • ตรวจสุขภาพ : วันที่ 23-24 เมษายน 2567
 • สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 26 เมษายน 2567
 อ่านประกาศเพิ่มเติมคลิกเลย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   กำหนดการ
 • สมัครทางออนไลน์ : 1 - 10 มีนาคม 2567
 • ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับตรวจสุขภาพและสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 24 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติขั้นตอนที่ 1 : วันที่ 24 เมษายน 2567
 • ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย : วันที่ 24 - 25 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 29 เมษายน 2567
 อ่านประกาศเพิ่มเติมคลิกเลย