สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​3 พระจอม บางมด ลาดกระบัง พระนครเหนือ เปิดรับรอบ 2 โควตา มีคณะอะไรบ้าง ตามมาดู !!

   3 พระจอม บางมด ลาดกระบัง พระนครเหนือ เปิดรับรอบ 2  โควตา มีคณะอะไรบ้าง ตามมาดู !!


   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    อ่านบทความ รอบที่2 ได้ที่นี่ : https://www.admissionpremium.com/content/7378
 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    โครงการที่เปิดรับ
 • โครงการ Active Recruitment
 • คัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม
 • โครงการ "ทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์"
 • โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุตรหลานครู
 • โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช.
 • โครงการ KMUTT International Admission ครั้งที่ 2
 • โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
 • โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)
 • โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)
 • โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT (มจธ. ราชบุรี)
 • โครงการ KMUTT International Admission (โดยใช้คะเเนน TGAT/TPAT)
 • โครงการรับนักศึกษาพิการ
 • โครงการ Active Recruitment คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3
 • โครงการ Active Recruitment เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1
   สมัครที่นี่ : https://admission.kmutt.ac.th/apply/round2
 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
  • รับสมัคร วันนี้ – 31 มี.ค. 67
  • ระเบียบการรับสมัคร โควตาพื้นที่ 2 https://shorturl.asia/xtEhQ
  • ระเบียบการรับสมัคร โควตาโรงเรียนเครือข่าย 2 https://shorturl.asia/3uIkX
 • โครงการรับตรงใช้คะแนน A-Level ปีการศึกษา 2567
  • รับสมัคร 1 มี.ค. – 31 มี.ค. 67
  • ระเบียบการรับสมัคร https://shorturl.asia/MX1mE
 • โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2567 คณะบริหารธุรกิจ
  • รับสมัคร วันนี้ – 31 มี.ค. 67
  • ระเบียบการรับสมัคร โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก https://shorturl.asia/ulxwi
 • โครงการรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2567
  • รับสมัคร วันนี้ – 18 เม.ย. 67
  • ระเบียบการรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรง วิทยาลัยนานาชาติ https://shorturl.asia/IM74e
 • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
  • รับสมัคร วันนี้ – 28 ก.พ. 67
  • ระเบียบการรับสมัครโครงการหลักสูตรปริญญาตรีใบที่ 2 https://shorturl.asia/NmQTR
 • โครงการรับตรงสอบข้อเขียน ปีการศึกษา 2567 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.
  • รับสมัคร วันนี้ – 28 ก.พ. 67
  • ระเบียบการรับสมัครฉบับรวมทุกระดับ https://shorturl.asia/4RFK9
 • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
  • รับสมัคร วันนี้ – 31 มี.ค. 67
  • ระเบียบการรับสมัคร https://shorturl.asia/qUtCT
     อ่านประกาศรวมทุกโครงการ : https://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/round/2
    สมัครที่นี่ : https://shorturl.asia/l3f4P