สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​ไขข้อสงสัย GPAXกับ GPA ต่างกันยังไง? บางมหาลัยใช้ยื่นเกณฑ์ขั้นต่ำในรอบที่ 3 Admission

   ไขข้อสงสัยGPAX กับ GPA ต่างกันยังไง? บางมหาลัยใช้ยื่นเกณฑ์ขั้นต่ำในรอบที่ 3 Admission 

     สวัสดีค่ะ สนามแอดมิชชั่นรอบที่ 3 ใกล้จะมาถึงแล้ว แต่ในเกณฑ์แต่ละมหาวิทยาลัยนั้นกำหนดทั้ง เกณฑ์ขั้นต่ำของ GPAX และ GPA ผู้ปกครองหรือน้องๆหลายๆคนยังคงสับสนว่า 2 ตัวนี้ไม่เหมือนกันหรอ? วันนี้แอดมินมาจะมาบอกว่า 2 คำนี้มันแตกต่างกันยังไง ไปดูกั๊นนน
 


   GPAX คืออะไร?
    GPAX หรือ ผลการเรียน/เกรดเฉลี่ยสะสม คือการนำเกรดจากทุกวิชาและทุกเทอมมาคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยรวม เช่น หากคำนวณ GPAX จาก 5 เทอม จะหมายถึงการนำเกรดเฉลี่ยตั้งแต่เทอมที่ 1 ของชั้นมัธยมปีที่ 4 จนถึงเทอมที่ 1 ของชั้นมัธยมปีที่ 5 มารวมกัน หรือถ้าคำนวณ GPAX ตลอดหลักสูตร ก็หมายถึงการใช้เกรดจากทั้ง 6 เทอมในการคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม ซึ่งจะอยู่ในใบเกรด ปพ.1 ของน้องๆนั่นเอง
     ซึ่ง GPAX นั้นจะใช้ 5 หรือ 6 เทอม น้องๆต้องไปดูเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดในประกาศของมหาวิทยาลัยในคณะที่น้องๆอยากเข้า
 
   GPA คืออะไร?
    GPA หรือ Grade Point Average หรือที่เราเรียกว่า "เกรดเฉลี่ย" ซึ่งเป็นการวัดผลการเรียนของนักเรียนในแต่ละรายวิชาหรือแต่ละเทอมการศึกษา เช่น GPA สำหรับกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์, กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ หรือแม้แต่เกรดเฉลี่ยสำหรับแต่ละเทอม เช่น เกรดเฉลี่ยสำหรับเทอมที่ 1 ของชั้นมัธยมปีที่ 4 คือ 3.25 และเทอมที่ 2 คือ 3.80
 


   วิธีคิด GPAX
   1.  ต้องการคิด GPAX รวมกี่เทอม ให้เอาเกรดและหน่วยกิตของเทอมที่ใช้มาทั้งหมด
    2. นำเกรดที่ได้ในแต่ละวิชา คูณ หน่วยกิตของวิชานั้น ๆ ทำให้ครบทุกวิชา
    3. บวกผลรวมจากข้อ 2 ทั้งหมด
    4. นำผลรวมจากข้อ 3 หาร ผลรวมของหน่วยกิตทั้งหมด
    *ถ้าใช้ GPAX 5 เทอม หรือ 6 เทอม ก็ต้องไล่ทำแบบนี้ให้ครบทุกวิชา*
 


   วิธีคิด GPA
    1.  ให้นำเกรดที่ได้ของแต่ละวิชา คูณ กับหน่วยกิตของวิชานั้น ๆ
    2. นำผลคูณที่ได้จากข้อ 1 มาบวกกัน
    3. นำผลรวมจากข้อ 2 มาเป็นตัวตั้งและหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตทั้งหมด
 
    ในส่วนนี้จะไม่มีในใบเกรด น้องๆต้องคิดเอง กลุ่มวิชาจะเกี่ยวข้องกับคณะที่เราอยากเข้า เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องการ GPA วิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ น้องๆจะต้องเอาเกรดของน้องๆในแต่ละวิชาแต่ละเทอมนำมาคำนวณและเฉลี่ยออกมา
 
    ดังนั้น มหาวิทยาลัยที่น้องๆอยากเข้าจะกำหนดทั้งที่ใช้ GPAX และ GPA  (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยจะกำหนด) ส่วนใหญ่จะใช้เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำถึงจะสมัครได้ เพราะฉะนั้นน้องๆจะต้องรู้ข้อมูลของตัวเองและไม่ให้เกิดความผิดพลาดเพื่อสิทธ์ของน้องๆเองนะคะ
 


    และที่สำคัญตอนนี้ DEK67 ที่จะยื่น TCAS67 รอบ 3 Admissionในสนามที่กำลังจะมาถึงนี้ ทปอ.ได้เปิดให้เช็คเกรด 6 เทอมในระบบ TCAS ได้แล้ว สามารถเข้าไปเช็คได้ที่นี่  https://student.mytcas.com
    หากตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า "ข้อมูลถูกต้องเรียบร้อย" ไม่มีผิดพลาดอะไร น้องๆ ไม่ต้องทำอะไรเลย แต่ถ้ามี "ข้อมูลผิดพลาด" หรือไม่มีข้อมูลในระบบ ให้น้องๆ กดปุ่มแก้ไขข้อมูล และใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง พร้อมแนบไฟล์ใบปพ.1 (ไฟล์รูป หน้าละ 1 ไฟล์) ไปด้วย โดยทปอ.จะทำการตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติข้อมูลการแก้ไขให้
 
   ข้อมูลเหล่านี้ เป็นสิ่งสำคัญมากในการที่จะพิจารณาคัดเลือกในระบบ TCAS เพราะทปอ.จะดึงข้อมูลจากในระบบมาประมวลผล ดังนั้นแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ เพื่อให้ไม่เสียสิทธิ์และเป็นประโยชน์แก่ตัวน้องๆเองนะคะ แอดมินเป็นกำลังใจให้ DEK67 ทุกๆคนที่กำลังจะไปต่อในรอบที่ 3 Admission ขอให้สมหวังและมีที่เรียนที่ใช่สาขาที่ชอบน้า