Course

คอร์สเรียนออนไลน์

O-NET ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นม.ปลาย

รายละเอียด

ติว O-NET  ภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นม.ปลาย
โดย อาจารย์โบ๊ท นิติพงศ์ พิเชฐพันธ์ุ (พูดได้ 8 ภาษา)
ปริญญาโท อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนื้อหาของคอร์สนี้
 • O-NET ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นม.ปลาย
 • 1 เทคนิคพิชิตข้อสอบการอ่าน 07:00
  ดูตัวอย่างฟรี
 • 2 ถามเจาะจง และถามภาพรวม1 20:25
  ดูตัวอย่างฟรี
 • 3 ถามเจาะจง และถามภาพรวม2 17:50
 • 4 การวิเคราะห์คำถาม1 19:41
 • 5 การวิเคราะห์คำถาม2 18:50
 • 6 การเดาความหมายจากศัพท์,การเดาความหมายจากศัพท์และ การเดาความหมายจากส่วนขยาย/คำอธิบาย 17:58
 • 7 การพินิจพิเคราะห์สิ่งที่อ่าน 13:37
 • 8 การเตรียมคลังคำศัพท์ 08:49
 • 9 ลักษณะข้อสอบการอ่าน-ข้อสอบแบบ Announcement Ads และ ข้อสอบแบบ Reading (Long) Passage (แบบเจาะจงและแบบภาพรวม) 19:25
 • 10 ตะลุยโจทย์ข้อสอบการอ่าน1 08:43
  ดูตัวอย่างฟรี
 • 11 ตะลุยโจทย์ข้อสอบการอ่าน2 17:31
 • 12 ตะลุยโจทย์ข้อสอบการอ่าน3 08:20
 • 13 ตะลุยโจทย์ข้อสอบการอ่าน4 17:39
 • 14 ตะลุยโจทย์ข้อสอบการอ่าน5 19:09
 • 15 ตะลุยโจทย์ข้อสอบการอ่าน6 14:06
 • 16 ตะลุยโจทย์ข้อสอบการอ่าน7 11:01
 • 17 การวิเคราะห์ข้อสอบการอ่านและการเตรียมความพร้อม 12:57
 • 18 ลักษณะของข้อสอบการพูด-แบบเนื้อความของบทสนทนาเป็นตัวใบ้และแบบสถานการณ์เป็นตัวใบ้ 15:55
 • 19 ลักษณะของข้อสอบการพูด-แบบตัวเลือกใบ้กันเอง, แบบคำถามเป็นตัวใบ้และ แบบคำตอบเป็นตัวใบ้ 19:28
 • 20 เทคนิคการทำข้อสอบการพูด 13:41
 • 21 ตะลุยโจทย์ข้อสอบการพูด 1 16:11
 • 22 ตะลุยโจทย์ข้อสอบการพูด 2 11:41
 • 23 ตะลุยโจทย์ข้อสอบการพูด 3 19:45
 • 24 โครงสร้างของข้อสอบการเขียน (Writing Ability),ลักษณะของข้อสอบการเขียน(Writing),ลักษณะของข้อสอบการเขียน(Usage) 14:32
 • 25 การทบทวนไวยากรณ์ที่น่าสนใจ 10:55
 • 26 โครงสร้างประโยค (Sentence Structures) 14:11
 • 27 คำสันธาน (Conjunctions) 17:55
 • 28 ประโยคเงื่อนไข (Conditionals) 16:31
 • 29 คำที่แปลงมาจากคำกริยา (Participles) 20:34
 • 30 โครงสร้างคำกริยา (Verb Structures) 09:22
 • 31 กาล (Tenses) 17:21
 • 32 Trivia 10:36
 • 33 ตะลุยข้อสอบการเขียน-Writing1 13:38
 • 34 ตะลุยข้อสอบการเขียน-Writing2 14:56
 • 35 ตะลุยข้อสอบการเขียน-Usage1 16:55
 • 36 ตะลุยข้อสอบการเขียน-Usage2 12:01
 • 37 หน้าตาของข้อสอบและเทคนิคการทำข้อสอบคำศัพท์ 20:45
 • 38 ทบทวนคำศัพท์ที่น่าสนใจ 11:07
 • 39 ตะลุยข้อสอบคำศัพท์ 1 10:27
 • 40 ตะลุยข้อสอบคำศัพท์ 2 12:17

เหลือเวลา

ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ไม่จำกัด อายุ 1 ปี
สิ่งที่ได้รับ
เทคนิคพิชิตข้อสอบการอ่าน
การเดาความหมายจากศัพท์
การพินิจพิเคราะห์สิ่งที่อ่าน
การเตรียมคลังคำศัพท์ 08:49
ลักษณะข้อสอบการอ่าน-ข้อสอบแบบ Announcement Ads
การวิเคราะห์ข้อสอบการอ่านและการเตรียมความพร้อม
ลักษณะของข้อสอบการพูด
โครงสร้างของข้อสอบการเขียน (Writing Ability)
การทบทวนไวยากรณ์ที่น่าสนใจ
โครงสร้างประโยค
คำสันธาน
ประโยคเงื่อนไข
คำที่แปลงมาจากคำกริยา
หน้าตาของข้อสอบและเทคนิคการทำข้อสอบคำศัพท์
ฯลฯ
ผู้สอน
อาจารย์โบ๊ท นิติพงศ์ พิเชฐพันธ์ุ
O-NET  ภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นม.ปลาย