หน้าแรก เรียนธุรกิจเรือสําราญ คณะ/สาขา

รู้จักหลักสูตรปริญญาตรี "การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ" แห่งเดียวในประเทศไทย

วันที่เวลาโพส 30 มีนาคม 61 15:02 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
หากน้องๆ สนใจเรียน การบริการธุรกิจเรือสำราญ ต้องบอกก่อนเลยว่าในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยเพียงที่เดียวที่เปิดสอนสาขานี้โดยตรง นั่นคือที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในสาขา การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขานี้เป็นสาขาใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดดำเนินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 1/2557

เป็นอีกหนึ่งสาขาน่าเรียนที่เหมาะสำหรับนักศึกษารุ่นใหม่ ที่มีใจรักบริการ สนใจทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์แปลกใหม่ในต่างประเทศ ต้องการสร้างรายได้ในช่วงเวลาสั้นๆ ของชีวิต เป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนด้านการจัดการบริการด้านโรงแรมใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสำนักงานส่วนหน้า (Front Office) ด้านห้องพัก (Housekeeping) และด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Service) บนเรือสำราญ


หลักสูตรนี้จะใช้เวลาในการเรียนทั้งสิ้น 4 ปี (ภาคปกติ) เรียนในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. ซึ่งหลักสูตรจะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นการเบิกทางให้กับนักศึกษาเพราะมีการเสริมรายวิชาที่เป็นข้อบังคับของ IMO: International Marine Organization 

โดยฝึกอบรมด้านวิชา “ความรู้พื้นฐานคนประจำเรือ” 4 หลักสูตรมาตรฐาน เพื่อเป็นใบเบิกทางในการขอทำ “หนังสือคนประจำเรือ” (Seaman Book) กับกรมเจ้าท่าได้โดยตรงหลังจากจบหลักสูตร  โดยความร่วมมือกับ “โรงเรียนเดินเรือสากล” ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก IMO (International Maritime Organisation) และเป็นไปตามการรับรองของกรมเจ้าท่าในปีที่ 3 และปีที่ 4


นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมด้านภาษา โดยในหลักสูตรนักศึกษาจะได้รับการเรียนด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับคนเรือโดยเฉพาะ Marlins English Test  เพื่อคนทำงานเรือ และในช่วงปลายของหลักสูตรยังเตรียมความพร้อมด้วยความร่วมมือกับบริษัท Triple C Academy เพื่อเตรียนมความพร้อมในการสมัครงานบนเรือสำราญที่มีชือเสียงของโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.spu.ac.th 

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด