หน้าแรก เรียนธุรกิจเรือสําราญ

ข่าว/บทความ

การพัฒนาเพื่อรองรับการเติบโตของ "การท่องเที่ยวเรือสำราญ" ในประเทศไทย

บริบทของไทยกับการพัฒนาเพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวเรือสำราญ ประเทศไทยมีการให้บริการด้านท่องเที่ยวเรือสำราญมาเป็นเวลายาวนานกว่า 30 ปี โดยในช่วงแรกมีเรือสำราญขนาดเล็กนำนักท่องเที่ยวเข้ามาในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ...

การจัดการความปลอดภัยสำหรับท่าเรือเรือสำราญในไทย

การจัดการความปลอดภัย ในการบริหารจัดการท่าเรือสำหรับเรือสำราญ การจัดการความปลอดภัยมีความจำเป็นมากและต้องครอบคลุมในหลากหลายประเด็น รวมถึงสุขอนามัย ความสะอาด การจัดการความเสี่ยงความปลอดภัยของท่าเรือ โดยต้องผ่านมาตรฐานขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ...

สถานการณ์ แนวโน้ม และโอกาสของการท่องเที่ยวเรือสำราญในภูมิภาคเอเชีย

สถานการณ์การท่องเที่ยวเรือสำราญของภูมิภาคเอเชีย ภูมิภาคเอเชียสามารถแบ่งออกเป็น 3 ภูมิภาคย่อยสำหรับการท่องเที่ยวเรือสำราญ ได้แก่ เอเชียตะวันออก (East Asia) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia) และเอเชียใต้ ...

แนวโน้ม​อุตสาหกรรมเรือสำราญทั่วโลก อนาคตสดใส!

สถานการณ์ของอุตสาหกรรมเรือสำราญทั่วโลก สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 1. อุตสาหกรรมเรือสำราญในทุกภูมิภาคเติบโต โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย การท่องเที่ยวเรือสำราญมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวเรือสำราญตั้งแต่ปี ...

การท่องเที่ยวเรือสำราญกับความท้าทายของประเทศไทย

การท่องเที่ยวเรือสำราญกับความท้าทายของประเทศไทย เรือสำราญเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวที่เติบโตต่อเนื่องมาอย่างยาวนานโดยบริษัท P&O และ Cunard ถือเป็นผู้ริเริ่มเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุสัญชาติอเมริกันซึ่งมีรายได้สูงและชื่นชอบการล่องเรือไปในหลากหลายเส้นทาง ...

5 เคล็ดลับในการวางแผน "ล่องเรือสำราญ"

5 สิ่ง เคล็ดลับในการวางแผน "ล่องเรือสำราญ" "การล่องเรือสำราญ" ท่องเที่ยวไปตามประเทศริมชายฝั่งต่างๆ เมื่อเรือสำราญนำพาคุณไปลงตามท่าเรือของประเทศต่างๆ ชมเมืองริมชายฝั่ง ชื่นชมวัฒนธรรมต่างๆ ...