หน้าแรก เรียนธุรกิจเรือสําราญ อาชีพในอนาคต

กรมเจ้าท่าเล็งสร้างท่าเรือสำราญ 4 พันล้านที่เกาะสมุย หวังดึงนักท่องเที่ยว

วันที่เวลาโพส 20 มิถุนายน 61 11:58 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
เนื่องจาก การท่องเที่ยวเรือสำราญ เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดบนที่มีกำลังซื้อจำนวนมาก ทั้งยังมีศักยภาพเชิงปริมาณเมื่อดูจากความจุของเรือครุยส์ซึ่งอยู่ที่ 600-3,000 คน ประกอบกับพื้นที่เกาะสมุยเหมาะสมกับเป็นจุดพักเส้นทางเดินเรือฝั่งอ่าวไทยซึ่งมีลูกค้าเรือสำราญจากประเทศสิงคโปร์เดินทางจำนวนมากในแต่ละปี 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Today business research and economic advisors หรือ BREA ที่ระบุว่า ในฤดูกาลเดินเรือปี 2557/2558 ตลาดเรือสำราญ 35 จุดหมายสำคัญทั่วโลก มีมูลค่า 3,160 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 1.1 แสนล้านบาท มีนักท่องเที่ยว 23.6 ล้านคน ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจต่อเนื่อง เช่น เกิดการจ้างงานในเส้นทางเดินเรือ 7.5 หมื่นคน และยังพบว่าการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวต่อหัวยังเติบโตกว่า 30% เมื่อจอดพักในแหล่งท่องเที่ยว เมื่อเทียบกับฤดูกาลเดินเรือก่อนหน้านี้ด้วย


ขณะที่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ระบุว่า ปี 2558 ประเทศไทยมีตลาดเรือสำราญจากทั่วโลก 5 แสนคน ทำรายได้ 3,500 ล้านบาทต่อปี และจากสถิติในปี 2557 จากกรมการท่องเที่ยว ยังระบุว่า ภาคใต้ดึงดูดเงินมากเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพฯ เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเป็นที่นิยมสูง และยังมีการใช้จ่ายในพื้นที่สูงกว่า 5.05 แสนล้านบาท

อัตราการเติบโตเฉลี่ยปี 2555-2557 อยู่ที่ 30% แต่หากเจาะจงเฉพาะที่ สุราษฎร์ธานีเติบโตใน 3 ปีดังกล่าว 32.71% ขณะที่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/ทริป 12,132 บาท เป็นรองเพียงแค่ กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ที่ 12,454 บาท โดยรายได้ของภาคใต้ 70% ยังมาจากการพึ่งพิงตลาดต่างชาติเป็นหลัก


กรมเจ้าท่าจึงเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้าง ท่าเรือสำราญหรือเรือครุยส์ วงเงินลงทุน 4 พันล้านบาท บริเวณเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศและสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยวให้กระจายเม็ดเงินไปสู่ผู้คนในท้องถิ่น ตลอดจนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางใหม่ของการท่องเที่ยวทางน้ำและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยขั้นตอนหลังจากนี้จท.จะส่งรายละเอียดโครงการดังกล่าวไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อผลักดันให้เกิดขึ้นต่อไป

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า สำหรับการเลือกพื้นที่แหลมหินคม บนเกาะสมุยเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาท่าเทียบเรือสำราญ (Cruise Terminal) นั้นเนื่องจากมีร่องน้ำลึกที่เหมาะสมอีกทั้งยังมีแนวกันลมและแนวกันคลื่นขนาดใหญ่ทำให้สามารถนำเรือเข้าจอดได้ตลอดทั้งปี ประกอบกับปัจจุบันมีเรือสำราญเดินทางเข้ามาในเกาะสมุยมากกว่า 100 ลำต่อปีแต่ไม่สามารถจอดเทียบท่าได้ส่งผลให้นักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวกต้องต่อเรือเล็กมาขึ้นบนฝั่ง 


ส่วนด้านรูปแบบการลงทุนนั้นจท. เห็นว่าควรเปิดให้เอกชนเข้ามาลงทุนบริเวณ โดยจท.จะดำเนินการเวนคืนพื้นที่ให้ เพื่อก่อสร้างท่าเรือ อาคารผู้โดยสาร โรงแรม ย่านการค้าและร้านอาหารเป็นต้น อย่างไรก็ตาม จากการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและนักลงทุนนั้นพบว่า ประชาชนในพื้นที่เกือบ 100% เห็นด้วยในการพัฒนาท่าเรือครุยส์บนเกาะสมุยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ขณะที่ด้านนักลงทุนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรใช้แนวทางแบบร่วมทุนรัฐ-เอกชน โดยให้เอกชนเป็นคนบริหารและแบ่งรายได้คืนกับรัฐบาลที่มา :
PR Marine
www.posttoday.com 
www.bangkokbiznews.com 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด