หน้าแรก เรียนธุรกิจเรือสําราญ ข่าว/บทความ

การล่องเรือสำราญได้รับความนิยม นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

วันที่เวลาโพส 02 เมษายน 61 18:39 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายของเรือสำราญเพิ่มขึ้น

ในอดีตการท่องเที่ยวเรือสำราญไม่ได้เป็นที่รู้จักหรือนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวเอเชีย บริษัท Star Cruises ถือเป็นผู้บุกเบิกการท่องเที่ยวเรือสำราญในแถบเอเชียมาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยเจาะตลาดนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ในช่วงแรก เพื่อล่องเรือในแถบฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย โดยใช้เรือขนาดกลางและปรับเปลี่ยนเป็นเรือขนาดใหญ่

ต่อมาได้มีการเจาะกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยว จีน อินเดีย ญี่ปุ่น รวมถึงออสเตรเลีย นอกจากนั้นมีการจัดทำแพ็คเกจรวมเครื่องบินและการล่องเรือ (Fly & Cruise Package) โดยเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศอังกฤษเข้ามาท่องเที่ยวในภูมิภาคโดยใช้ภูเก็ตเป็นท่าเรือหลัก


ต่อมาสายการเดินเรืออื่นๆ มองเห็นโอกาสการเติบโตของการท่องเที่ยวเรือสำราญในเอเชีย จึงนำเรือสำราญเก่าๆ เข้ามาให้บริการเพื่อทดลองตลาด และพบว่าโอกาสในการเติบโตมีความเป็นไปได้สูง เป็นเหตุให้หลายสายการเดินเรือนำเรือเข้ามาให้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากขึ้น โดยเจาะตลาดเอเชียในประเทศที่มีประชากรหนาแน่น และมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น จีน อินเดีย เป็นต้น

โดยเน้นการล่องเรืออยู่ในภูมิภาคเอเชียเป็นหลัก โดยมีเส้นทางหลักๆ อยู่ 3 เส้นทาง คือ ในแถบเอเชียตะวันออก แถบทะเลอันดามัน และแถบทะเลฝั่งอ่าวไทย โดยมีท่าเรือหลักๆ ในหลากหลายประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง เวียดนาม ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ตามแต่ฤดูกาล และมีการนำนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นเข้ามาท่องเที่ยวในเอเชียในสัดส่วนรองลงมาที่มา : 
www.matichon.co.th 
www.prachachat.net


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด