หน้าแรก เรียนธุรกิจเรือสําราญ ข่าว/บทความ

เช็คก่อนเรียน! กรมเจ้าท่าถอนหลักสูตรโรงเรียนเดินเรือ 3 แห่ง เหตุจัดอบรมหลักสูตรไม่ครบ

วันที่เวลาโพส 20 มิถุนายน 61 10:48 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
กรมเจ้าท่าเพิกถอนใบรับรองสถานศึกษาหลักสูตรการเดินเรือ 3 แห่ง เหตุจัดอบรมหลักสูตรไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนดส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่าดำเนินการเพิกถอนใบรับรองสถานศึกษาและใบรับรองหลักสูตร ของสถานศึกษาฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่า จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนการเดินเรือบาร์เธอร์ โรงเรียนการเรือไทย และโรงเรียนเดินเรือสากล โดยจะไม่รับรองผลการศึกษาฝึกอบรมในหลักสูตรทุกหลักสูตรที่เริ่มทำการเรียนการสอนและหลักสูตร ที่จัดการเรียนการสอนระหว่างช่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป


ภายหลังจากที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำการสืบสวนสถานศึกษาที่ได้รับใบรับรองสถานศึกษาและใบรับรองหลักสูตรคนประจำเรือจากกรมเจ้าท่า แล้วพบว่าสถานศึกษาทั้งสามแแห่ง กระทำการออกใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการอบรม หรือเข้ารับการอบรมไม่ครบตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนดในใบอนุญาต อันเป็นการกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ อันอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อระบบสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่าทุกแห่ง และอาจจะกระทบถึงความน่าเชื่อถือระบบประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ ของประเทศไทย

กรมเจ้าท่า ได้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับฐานข้อมูลของกรมเจ้าท่าที่ได้รับจากโรงเรียน การเดินเรือบาร์เธอร์ โรงเรียนการเรือไทย และโรงเรียนเดินเรือสากล เชื่อว่าทั้ง 3 แห่งกระทำความผิดจริง จึงได้ประกาศเพิกถอนใบรับรองสถานศึกษาและใบรับรองหลักสูตรทุกหลักสูตรและแจ้งความดำเนินคดี พร้อมทั้งแจ้งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด