หน้าแรก เรียนดิจิทัลมีเดีย คณะ/สาขา

วิชาที่จะได้เรียนในสาขา ดิจิทัลมีเดีย

วันที่เวลาโพส 02 เมษายน 61 11:18 น.
อ่านแล้ว 0
พี่กิ๊ง กรวีร์
วิชาที่จะได้เรียนในสาขา ดิจิทัลมีเดีย

1. กลุ่มวิชาชีพเลือกคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน ศึกษาเกี่ยวกับการขั้นตอนการทำงานการผลิตแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น
    - การวาดสตอรี่บอร์ด
    - การออกแบบตัวละครและฉาก
    - การผลิตแอนิเมชันด้วยการใช้โปรแกรม 3 มิติและ 2 มิติ เป็นต้น


2.กลุ่มวิชาชีพเลือกวิชวลเอฟเฟกต์ ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างเทคนิคพิเศษด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานภาพยนตร์และงานโฆษณา เช่น
    - การสร้างหมอก ควัน ฝุ่น ไฟ ระเบิด
    - การจำลองเหตุการณ์ทางภัยธรรมชาติ
    - การสร้างภาพตัวละครจำลอง เป็นต้นข้อมูลจาก : www.spu.ac.th

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด