หน้าแรก เรียนการโรงแรม และการท่องเที่ยว คณะสาขา

การท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขานี้เรียนอะไรบ้าง

วันที่เวลาโพส 24 พฤศจิกายน 60 15:13 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
น้องๆ คนไหนกำลังตัดสินใจว่าจะเรียนต่อทางด้าน การท่องเที่ยวและการโรงแรม แต่ก็ยังลังเลสงสัยว่า คณะ/สาขานี้ เค้าเรียนอะไรกันบ้าง? ก่อนอื่นขอบอกเลยว่า หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมของแต่ละมหาวิทยาลัย จะมีชื่อสาขา รายละเอียดการเรียน และเป้าหมายของหลักสูตรแตกต่างกันไป

เช่น สาขาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ สาขาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว สาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท เป็นต้น ซึ่งไม่ว่าหลักสูตรของแต่ละสถาบันจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันอย่างไร แต่เนื้อหาโดยพื้นฐานของสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรมที่น้องต้องเจอแน่ๆ ก็จะมีหลักๆ ดังนี้


สาขาการโรงแรม 
1  การดำเนินงานส่วนหน้า (Front Office)
2  แผนกครัว (Kitchen Operations)
3  การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)  
4  การจัดเลี้ยง (The Catering Department)
5  แผนกแม่บ้าน  (House keeping)
6  จิตวิทยาการบริการ
7  การบริหารงานโรงแรม
8  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจโรงแรม
9  การบริหารการตลาดและการขายในธุรกิจโรงแรม

และวิชาเลือกอื่นๆ ที่แต่ละหลักสูตรกำหนด นอกเหนือจากวิชาหลักที่น้องจะได้เรียน เช่น การจัดการสปา เครื่องดื่มและบาร์ เป็นต้น


สาขาการท่องเที่ยว
1  การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
2  การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว
3  การจัดการธุรกิจนันทนาการ
4  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
5  มัคคุเทศก์และการนำเที่ยว
6  ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
7  อารยธรรมและประวัติศาสตร์สำหรับการท่องเที่ยว
8  พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
9  การจัดการธุรกิจ MICE
และวิชาเลือกอื่นๆ ที่แต่ละหลักสูตรกำหนด นอกเหนือจากวิชาหลักที่น้องจะได้เรียน เช่น การจัดการธุรกิจเรือสำราญ การจัดการธุรกิจการบิน เป็นต้น

โดยสรุป การเรียนในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จะเน้นสอนให้น้องๆ มีความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงานในอุตสาหกรรมโรงแรม การท่องเที่ยว และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตั้งแต่ทฤษฎีการจัดการ ภาษา จิตวิทยา การบริหาร การบริการ และภาคปฎิบัติในวิชาชีพต่างๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รวมมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่เปิดสอนสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด