หน้าแรก เรียนการโรงแรม และการท่องเที่ยว Case Study (อาชีพในอนาคต/รุ่นพี่)

อาชีพมัคคุเทศก์หรือไกด์ ทำหน้าที่อะไร รายได้เท่าไหร่?

วันที่เวลาโพส 29 พฤศจิกายน 60 17:19 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
อาชีพมัคคุเทศก์หรือไกด์ (Guide) คือคนที่ทำงานเกี่ยวกับการนำนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มคณะ เพื่อชมสถานที่ต่างๆ และอธิบายความรู้ที่น่าสนใจและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งตอบคำถามอื่นๆ ตามแผนการที่กำหนดไว้ หรือตามความต้องการของนักท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังทำหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวกสบายตลอดการเดินทาง


ซึ่ง มัคคุเทศก์ สามารถจัดแบ่งเป็นกลุ่มตามประเภทของนักท่องเที่ยว คือ มัคคุเทศก์พาเที่ยวภายในประเทศ (Domestic) มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และมัคคุเทศก์นำเที่ยวชาวต่างประเทศ (Inbound) นอกจากนี้ยังแบ่งกลุ่มมัคคุเทศก์ตามลักษณะของการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์เดินป่า  มัคคุเทศก์ทางทะเล  มัคคุเทศก์ศิลปวัฒนธรรม  เป็นต้น 

มัคคุเทศก์ จะได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือนประจำหรือค่าจ้างเป็นรอบในการนำเที่ยว ซึ่งจะคิดค่าจ้างเป็นรายวัน เฉลี่ยประมาณวันละ 1,500 - 3,000 บาท และอาจจะได้รับค่าตอบแทนถึง 100,000 บาท ซึ่งเป็นค่านายหน้าจากบริษัท หรือร้านที่พานักท่องเที่ยวมาซื้อของที่ระลึก หรือเข้าชมการแสดงในสถานที่ท่องเที่ยว ผู้ทำงานมัคคุเทศก์มีกำหนดเวลาทำงานที่ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับโครงการและแผนการนำเที่ยวในแต่ละรายการ มัคคุเทศก์จะต้องผ่านการอบรมวิชาชีพมัคคุเทศก์ และมีความรู้ภาษาต่างประเทศซึ่งสามารถที่จะนำมาใช้ งานได้เป็นอย่างดี


ความก้าวหน้าในอาชีพนี้ อาจไม่ได้วัดที่ตำแหน่ง แต่ดูจาก ความสามารถทางด้านภาษา ความอดทน ความเป็นมืออาชีพ และประสบการณ์ ดังนั้น ผู้ที่สนใจต้องการประกอบอาชีพนี้สามารถติดต่อได้ที่บริษัทจัดท่องเที่ยว เมื่อมีประสบการณ์และสร้างเครือข่ายข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยวได้มากและสร้างพันธมิตรทาง ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องก็สามารถเปิดบริษัทเองได้


ข้อมูลเพิ่มเติมในการเรียนต่อทางด้านมัคคุเทศก์ : รู้จักงานและอาชีพ มัคคุเทศก์

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด