หน้าแรก เรียนการโรงแรม และการท่องเที่ยว คณะสาขา

การท่องเที่ยวและโรงแรม เหมาะกับใคร บุคลิกแบบไหนเรียนแล้วรุ่ง?

วันที่เวลาโพส 11 ธันวาคม 60 12:24 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
การโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขานี้เหมาะกับใคร?

หากน้องๆ คนไหนรู้สึกว่าตัวเองหลงใหลในการเดินทาง ชอบท่องเที่ยวไปยังสถานที่แปลกใหม่ สนใจการทำงานร่วมกับผู้คนหลากหลาย และอยากทำงานในสภาพแวดล้อมที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา สาขาวิชาการเดินทางและการท่องเที่ยว ก็เป็นอีกหนึ่งสาขาที่เหมาะกับน้องมากๆ เพราะนิสัยใจคอ ความชอบ ความสนใจ และบุคลิกส่วนตัว เป็นพื้นฐานที่จะนำเราไปสู่การเรียนและการทำงานที่ประสบความสำเร็จได้นั่นเอง 


บุคลิกแบบไหนเหมาะที่จะเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม?
สำหรับบุคลิกของน้องๆ ที่เหมาะจะเรียนทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง หลักๆ ที่ต้องมีคือ 4 ข้อต่อไปนี้

1 รักงานบริการและมนุษยสัมพันธ์ดี 
คุณสมบัติอย่างแรกที่น้องๆ ต้องมีก็คือ รักการบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ดี เพราะการทำงานในด้านนี้ไม่ว่าจะการท่องเที่ยวหรือการโรงแรม น้องๆ ต้องพบปะกับผู้คนมากมายหลายหลาก การที่เราเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเข้ากับทุกคนได้ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะคุยด้วยยากแค่ไหนก็ตาม มันจะช่วยให้การทำงานของเราราบรื่นและเป็นที่ประทับใจมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

2 เปิดกว้าง กระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
แน่นอนว่าพื้นฐานด้านนิสัยใจคอหรือทัศนคติที่เปิดกว้าง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รวมทั้งมีความสนใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง เป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในการเรียนและทำงานทางด้านการบริการที่ต้องพบเจอผู้คนและวัฒนธรรมใหม่อยู่ตลอดเวลาอย่างการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 
3 มีความชอบและสนใจด้านภาษา
น้องๆ อาจไม่จำเป็นต้องเก่งภาษามากก็ได้ เพราะทักษะทางด้านภาษาต่างๆ นั้น เราสามารถพัฒนาตัวเองได้เมื่อเข้ามาเรียน เพียงแค่ว่าน้องต้องมีพื้นฐานความสนใจและพร้อมจะเรียนรู้ด้วย

4 ละเอียดรอบคอบและมีความอดทนสูง
การเรียนและการทำงานในสายบริการนี้ ขาดไม่ได้เลยก็คือความอดทนและความละเอียดรอบคอบ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักสำคัญที่จะทำให้น้องๆ สามารถทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับรายละเอียดและผู้คนมากหน้าหลายตาได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าน้องจะทำงานบริการบนเครื่องบิน บนพื้นดิน บนเรือสำราญ หรือจัดโต๊ะอาหารในภัตตาคารหรู การทำงานในทุกๆ วันล้วนต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบ และความอดทนเป็นสำคัญ


รู้จักตัวเองให้มากขึ้น เราเหมาะจะเป็นอะไร อาชีพไหนตรงใจที่สุด >>> Admission Planning
ค้นหาสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม >>>
 www.admissionpremium.com/u-review/th/cat/


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด