หน้าแรก เรียนโลจิสติกส์ คณะ/สาขา

สาขาโลจิสติกส์ เกี่ยวข้องกับด้านไหนบ้าง?

วันที่เวลาโพส 02 เมษายน 61 12:31 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

คลายสงสัย "โลจิสติกส์" เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านไหนบ้าง?

น้องๆ หลายคนที่กำลังสนใจเรียนต่อและเห็นโอกาสดีในการทำงานทางด้าน "
โลจิสติกส์" แต่อาจจะยังมีข้อสงสัยว่า ที่จริงแล้วสาขานี้เรียนต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรด้านไหนบ้าง? บทความนี้เรามีคำตอบมาให้น้องๆ ได้ทำความเข้าใจเบื้องต้นกันค่ะ

อธิบายอย่างง่ายๆ คือ โลจิสติกส์ (Logistics) เป็นการผสมผสานของศาสตร์แขนงต่างรวม 3 ศาสตร์ ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และ การจัดการสารสนเทศ

ซึ่งน้องๆ จะสังเกตได้ง่ายๆ ว่าสาขาทางด้านโลจิสติกส์ที่เปิดสอนในแต่ละมหาวิทยาลัยนั้น มีอยู่ทั้งในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ และเป็นคณะโลจิสติกส์แยกมาเอง ในส่วนรายละเอียดคร่าวๆ ที่น้องๆ จะได้เจอนั้น มีดังนี้ค่ะ


วิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมโลจิสติกส์ คือการเรียนและทำงานเกี่ยวกับ กิจกรรมในการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อให้การขนส่งสินค้านั้นใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่นใช้เชื้อเพลิง การบรรจุหีบห่อ หรือเวลาในการขนส่งให้น้อยที่สุด แต่มีประสิทธิภาพสูงสุด

บริหารธุรกิจ 
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งระหว่างประเทศ การบริหารวัสดุคงคลัง พิจารณาเรื่องภาษี หรือรายละเอียดของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์ของแต่ละประเทศ รวมทั้งการค้าระหว่างประเทศเพื่อนำมาประกอบการวางแผนการขนส่งสินค้าไปยังประเทศต่างๆ

การจัดการสารสนเทศ
ถือเป็นศาสตร์ที่สำคัญที่คนเรียนทางด้านโลจิสติกส์ต้องรู้เพราะเกี่ยวข้องกับส่วนของ software และ hardware นำมาผนวกรวมกันเป็น solution หรือ บริการ ที่จะช่วยให้การดำเนินกิจกรรมทาง โลจิสติกส์มีความคล่องตัวมากขึ้น

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด