หน้าแรก เรียนโลจิสติกส์ ข่าว/บทความ

Logistics สำคัญอย่างไรในวงการธุรกิจ แล้วคนทำงานด้านนี้อยู่ส่วนไหนบ้าง?

วันที่เวลาโพส 23 กรกฎาคม 61 11:36 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
งานด้าน Logistics สำคัญอย่างไรในวงการธุรกิจ?
ระบบ Logistic มีบทบาทมากขึ้นในโลกของการทำธุรกิจในปัจจุบัน และจะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆ ในอนาคต ด้วยเหตุของการสื่อสารที่ไร้พรมแดน และไร้ขีดจำกัดโดยสิ้นเชิง ทำให้การติดต่อทำธุรกรรมต่างๆ สะดวกสบายมากขึ้น การเติบโตของระบบธุรกิจที่อาศัยประโยชน์ของ Logistics ทำให้ตลาดแรงงานด้านนี้ เติบโตตามไปด้วย ทำให้คนหางานจำนวนหนึ่งให้ความสนใจกับงานด้านนี้


Logistics หรือที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าเป็น งานขนส่งสินค้า ได้กลายเป็นส่วนสำคัญ และก้าวเข้ามามีบทบาททางธุรกิจมากขึ้น ระบบ Logistics ได้กลายมาเป็นระบบที่ถูกนำมาปรับใช้ในหลายๆ ธุรกิจ โดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การขนส่งเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังจุดหมายด้วยวิธีการและระบบที่ดีที่สุด   

และภาระงาน Logistics เป็นงานที่มาพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจ ไม่ว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะมีมากน้อยเพียงใด งานด้านนี้ก็สามารถเติบโตตามไปด้วย และจะยิ่งทำให้ตลาดแรงงานเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น ผู้หางานด้าน Logistics จึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการหางาน พิสูจน์ให้นายจ้างเห็นว่าเรามีความเหมาะสมเพียงใดกับตำแหน่งงานนี้


รูปแบบงานของคนจบโลสติกส์

• ธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Services Providers)
        -  ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder)
        -  ตัวแทนออกของ (Customs Brokers)
        -  สายการเดินเรือ (Shipping Line)
        -  สายการบิน (Air Line)
        -  สถานีบรรจุสินค้านอกท่า (ICD)

• ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก (Importer & Exporter) 
• บริษัทประกันภัย (Cargo Insurance Company) 
• ธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank)


ผู้ที่เรียนจบและสนใจงานด้าน Logistics สามารถไปประกอบอาชีพได้ค่อนข้างหลากหลายและแต่ละตำแหน่งงานล้วนมีบทบาทสำคัญต่อวงการธุรกิจ โดยตำแหน่งที่เป็นที่รู้จักในสายงานนี้ เช่น ผู้ปฏิบัติงานนำเข้าและส่งออกสินค้า ผู้จัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ พนักงานคลังสินค้า พนักงาน Shipping พนักงานประเมินราคา ตัวแทนการนำเข้าและส่งออกสินค้า ผู้ดูแลคลังสินค้า เจ้าหน้าที่คลังสินค้า พนักงานฝ่ายสินค้าและพัสดุ เจ้าหน้าฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศที่มา :  th.jobsdb.com 

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด