หน้าแรก เรียนโลจิสติกส์ อาชีพในอนาคต

ลักษณะของคนที่เหมาะจะลุยงานด้านโลจิสติกส์ จากมืออาชีพ

วันที่เวลาโพส 04 เมษายน 61 17:15 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
ลักษณะของคนที่จะลุยงานด้านโลจิสติกส์ จากความเห็นของนายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต
 
สำหรับผู้สนใจจะเข้ามาทำงานสายโลจิสติกส์ ไม่มีข้อจำกัดว่าต้องศึกษามาในด้านนี้โดยตรง เพราะโลจิสติกส์เป็นเรื่องที่เรียนรู้กันได้จากประสบการณ์ และการลงมือปฏิบัติจริง ส่วนผู้ที่จบการศึกษามาโดยตรง ก็จะมีความได้เปรียบมากกว่า แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญเลยก็คือ เราควรสำรวจตัวเองว่ามีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่เหมาะสมและเข้ากันได้กับงานโลจิสติกส์หรือไม่ 
 
โดยงานด้านโลจิสติกส์ค่อนข้างซับซ้อน คนที่จะก้าวมาเป็นมืออาชีพทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ต้องเป็นคนที่มีความสามารถในการวางแผน รู้จักใช้เทคโนโลยี รู้หลักการจัดการในระบบโลจิสติกส์ เข้าใจคณิตศาสตร์ เล่นกับตัวเลขได้ สามารถจัดการโลจิสติกส์ด้วยต้นทุนที่ต่ำ ขณะเดียวกัน ก็ไม่ควรละเลยการให้บริการที่ดี รู้ความต้องการของลูกค้า สองอย่างหลังนี่ถือเป็น หัวใจของโลจิสติกส์


นอกจากนี้ ความรู้ด้านเทคโนโลยีและโทรคมนาคม เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่คนทำงานโลจิสติกส์ต้องศึกษาไว้ เพราะกำลังมีบทบาท เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในการอำนวยความสะดวก เป็นเรื่องดีที่ปัจจุบัน ภาคเอกชนของไทยมีเทคโนโลยีในด้านนี้เป็นของตนเอง พร้อมจะเชื่อมกับผู้ให้บริการขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในศักยภาพคนไทยเรื่องเทคโนโลยีโลจิสติกส์เกี่ยวกับการเขียนระบบยังอ่อนอยู่ 


ที่มา : www.technologymedia.co.th
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด