Master Degree

ทำไม? ต้องเรียนต่อปริญญาโท

       "ยิ่งบทเรียนยากขึ้นเท่าไหร่ ถ้าเราผ่านมันไปได้เราก็จะยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้น" ความตั้งใจมีแต่ตัวเราเท่านั้นที่ทำได้ ในปัจจุบันหลายๆ คนเล็งเห็นเป้าหมายในการเรียนต่อปริญญาโทเพื่อเป็นใบเบิกทางในการทำงานในตำแหน่งดีๆ แต่ว่าปริญญาโทใบนี้จะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นจริงหรือเปล่า? ต้องตอบตัวเองให้ได้ในภาวะการทำงานที่เราจะต้องแข่งกับคนทั้งภายนอกและภายในองค์กร ระดับความรู้ที่สูงขึ้นกลายเป็นตัวแปรที่สำคัญ ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ความรู้ตัดสินใจ การประเมินเหตุการณ์ล่วงหน้าในอนาคต การรับมือกับปัญหาต่างๆ สิ่งเหล่านี้ปริญญาโทอาจให้คุณได้แต่จุดสำคัญทุกๆ อย่างในการทำงานล้วนขึ้นอยู่กับตัวคุณเองด้วยทั้งนั้น ในวันนี้พี่มีคำตอบทุกเรื่องสำหรับคำถามในเรื่องของการเรียนต่อปริญญาโท

UploadImage

ปริญญาโทให้ประโยชน์อะไรในการทำงาน?

       อย่างแรกคือความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ที่ได้ฝึกฝนจากการเรียน อีกทั้งเพื่อนๆ ในกลุ่มอาจมีอาชีพแตกต่างกันไป ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนเชื่อมโยงในภาคธุรกิจต่างๆ ให้ได้เป็นอย่างดี นอกเหนือจากนั้นเรายังได้ภาพลักษณ์ความนับถือจากลูกน้อง เนื่องจากคุณวุฒิความรู้มากกว่า แต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับการทำงานของเราเองด้วย ว่าเป็นคนทำงานเก่งสมกับจบปริญญาโทมาหรือไม่ ถ้าจบมาแล้วทำอะไรไม่เป็นเรียนไปก็เท่านั้น

เรียนปริญญาโทเพื่อเรียกเงินเดือนขึ้นได้ไหม?

       ณ ตอนนี้การเรียนปริญญาโทเพื่ออัพเงินเดือนไม่ได้ผลอีกต่อไป เพราะทางบริษัทจะเล็งที่ผลงานและประสบการณ์ของเรามากกว่า ที่สำคัญบางบริษัทคิดว่าการเรียนปริญญาโทเป็นการเบียดเบียนเวลางานด้วยซ้ำไป เพราะเราจะไม่สามารถกลับบ้านเย็นหรือทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ได้ ดังนั้นการหาประสบการณ์ควบคู่กับการเรียนเป็นสิ่งจำเป็นมากๆ ที่จะทำให้เงินเดือนของเราขึ้นได้ง่ายกว่าการถือใบปริญญามายื่นให้ทางบริษัทเพียงอย่างเดียว ประสบการณ์ในการทำงานบางครั้งมันก็มีค่ามากกว่าใบปริญญาโทที่แปะไว้ข้างฝาบ้าน

จุดอ่อนในการเรียนปริญญาโทของคนทำงานคืออะไร?

       จุดอ่อนที่สำคัญและเด่นชัดของปริญญาโทคือการจัดสรรเวลา หากเราทำงานควบคู่กับการเรียนด้วยรับรองได้เลยว่าสาหัสสากรรจ์มากๆ และต้องมีหลายครั้งที่เราต้องแอบเอาการบ้านเข้ามาทำที่ทำงาน หรือให้ลูกน้องของเราช่วยทำด้วย เราต้องทำให้เขาเห็นให้ได้ งานเราไม่เสียและสามารถพัฒนางานได้ดีกว่าเดิม การเรียนปริญญาโทยังทำให้เราไม่มีเวลาพักผ่อน เมื่อเจอปัญหาทั้งสองด้านต้องใช้เวลาเคลียร์ เราจะรู้สึกเหนื่อยและไม่มีเวลาส่วนตัว ดังนั้นต้องจัดสรรเวลาให้ดี และมีวินัยกับตัวเองมากกว่าคนอื่นๆ

ปริญญาโทจำเป็นแค่ไหน?

       ความสำคัญของปริญญาโทนั้นคนที่บอกได้คือตัวของเราเอง เพราะการเรียนปริญญาโทจะให้ทั้งความรู้ความสามารถ วิธีคิด รวมทั้งระเบียบวินัยในการทำงานร่วมกับคนอื่น เราจะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่องานที่เราทำมากเลยทีเดียว เพราะเราจะเป็นคนที่มีความคิดที่กว้างขวางขึ้นและแตกต่างออกไป และเราจะมีกระบวนการคิดที่ดี และนำไปปรับใช้กับการทำงานของเราในอนาคตได้เป็นอย่างดี

       "ก้าวอย่างไร ให้ได้ไปต่อ" เราต้องยอมรับว่าในโลกปัจจุบันเราเดาใจกิจการยากมาก เพราะในบางองค์กรก็ต้องการคนมีความรู้ความสามารถมากกว่าคนที่มีประสบการณ์ และในบางองค์กรก็ต้องการประสบการณ์มากกว่าใบปริญญา ดั้งนั้นเราต้องสามารถตอบตัวเองได้ว่าเราต้องการจะเป็นคนแบบไหน แบบมีความรู้ หรือมีประสบการณ์ แต่ในทางที่ดีที่สุดก็คือเราต้องมี 2 อย่างควบคู่กันไปทั้งความรู้ความสามารถและประสบการณ์ และในอนาคตเราจะเป็นที่ต้องการของตลาดงานอย่างแน่นอน

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (DAD) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัลต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง ...

หลักสูตร The Story : The Ultimate Leadership Tool มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ในยุค Content is King ขอเพียงคุณมีเรื่องที่ดี และมีทักษะในการเล่าเรื่องได้อย่างน่าสนใจ ...

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ International Business Management (IBM) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หรือ Sripatum International ...