Master Degree

บริษัทอีเว้นยักษ์ใหญ่ผนึกกำลังหน่วยงานการศึกษา เตรียมจัดงาน EDUCA 2017 ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย (16-18 ต.ค. 2560)

 

          PICO : บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์) ผู้จัดงานอีเวนท์มาร์เก็ตติ้งและสร้างภาพลักษณ์สินค้ายักษ์ใหญ่ระดับประเทศ เตรียมจัดงาน EDUCA 2017 ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย โดยเชิญวิทยากรด้านการศึกษาจากประเทศชั้นนำ มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พร้อมเปิดพื้นที่แสดงเทคโนโลยี - สตาร์ทอัพด้านการศึกษา
 


          นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์) ได้แถลงข่าวการจัดงาน EDUCA 2017 หรือ มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่  16 - 18  ต.ค. 2560 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี พร้อมเสวนา “การศึกษาคือเรื่องอนาคตของเรา...จากนโยบายสู่ห้องเรียน 10 ปี ของ EDUCA” ภายในงานจะมีพื้นที่และเวทีกลางในการช่วยพัฒนาวิชาชีพครูและคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง โดยปีนี้ได้รับความร่วมมือจากจากวิทยากรทั้งชาวไทยและต่างชาติ กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)และสถานเอกอัครราชทูตของประเทศชั้นนำด้านการศึกษา อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฟินแลนด์ และ สิงคโปร์ มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และจัดอบรมหัวข้อที่สอดคล้องกับสถานการณ์การศึกษาในศตวรรษที่  21  ซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาครูและการศึกษาในแต่ละประเทศ ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้เกิดแนวทางที่ดีในการยกระดับการศึกษาของไทยได้

 

          บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์) ได้ดำเนินกิจการมากว่า 10 ปี พบว่าครูคือปัจจัยที่ชี้ขาดในการตัดสินใจของเด็ก ดังนั้นการจัดงานเพื่อพัฒนาครูก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเรากำลังปรับแปลงไปในทิศทางที่ถูกต้องและตรงจุด เพราะสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือการพัฒนาครูให้มีศักยภาพสูงสุดในแต่ละสาขา เพื่อจะได้ไปดูแลเด็กให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ อีกทั้งการจัดงานในปีนี้ยังเน้นไปที่เรื่องของเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพ ด้วยการเปิดพื้นที่จัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้ครูได้เปิดวิสัยทัศน์ในการเข้าถึงแนวคิดใหม่ๆ ที่เป็นสตาร์ทอัพด้านการศึกษาอีกด้วย

 

 

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.educathai.com/th ตั้งแต่วันนี้ - 12 ต.ค. 2560


 

ข้อมูลจาก : dailynews
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

อักษรศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะอักษรศาสตร์เป็นคณะวิชาลำดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ...

ดุริยางคศาสตร์ สาขาการแสดงดนตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยาลัยดนตรีแห่งทีสามของประเทศ ...

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นได้เยอะแยะมากมาย ...