Master Degree

เรียน MBA ความรู้เกิดจากการลงทุนที่คุ้มค่า?

       การศึกษา คือ การลงทุน ยิ่งเรียนสูง ยิ่งลงทุนสูง หลายคนเรียนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมักเกิดความคิดที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาโท ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่สำหรับผู้ที่คิดอยากจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนั้น เราเคยคิดหรือไม่ว่ามันเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง ทั้งเวลา แรงกาย แรงใจ และแรงเงิน แล้วผลลัพธ์มันจะคุ้มค่ากับสิ่งที่เราลงทุนไปหรือไม่? และปริญญาหนึ่งใบนี้ต้องแลกมาด้วยอะไรบ้าง วันนี้เรามีคำตอบสำหรับทุกคำถามแล้ว
 
       การศึกษาในปัจจุบันถือเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการดำรงชีวิต และจากการสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาโทส่วนใหญ่ ในหัวข้อทำไมถึงตัดสินใจเรียน MBA นักศึกษามากกว่า 50% ตอบว่าต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเพราะมีเป้าหมายในการพัฒนาทางด้านหน้าที่การงาน การเลื่อนตำแหน่ง และการประกอบธุรกิจส่วนตัว นอกนั้นมีบางส่วนที่เรียน เพื่อเป้าหมายสร้างเครือข่ายหรือที่เราเรียกกันว่าสร้าง connection  แม้กระทั่งความมีหน้ามีตา ความทัดเทียมกับคนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบริหารธุรกิจ เนื่องจากเป็นด้านที่มีความต้องการอย่างมากในปัจจุบัน

       การศึกษาต่อระดับปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจนั้นโดยเฉลี่ยตลอดหลักสูตรใช้เงินขั้นต่ำประมาณ 2-3 แสนบาท และระยะเวลาเรียนประมาณ 2 ปีแต่คำถามก็คือผลตอบแทนจากการลงทุนนี้คืออะไร คุ้มค่าแค่ไหน ซึ่งคุณค่าของ MBA ไม่สามารถประเมินคุณค่าเป็นจำนวนตัวเลขได้ การเรียนในระดับปริญญาโทนั้นแตกต่างจากระดับปริญญาตรีอย่างสิ้นเชิง ไม่ใช่แค่การเรียนเพื่อเอาความรู้แต่เพียงอย่างเดียว

UploadImage
 
       ปัจจุบันมีคนจำนวนไม่น้อยที่ใช้โอกาสการเรียน MBA เข้ามาต่อยอดธุรกิจ โดนส่วนใหญ่แล้วคนที่เข้ามาเรียน MBA จะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจทั้งนั้น มีการทำงานที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสายงานของแต่ล่ะคน ดังนั้นการที่เข้ามาเรียนในระดับนี้เป็นเหมือน การผูกมิตร การใช้โอกาสการนี้ทำความรู้จักกัน ทำงานหรือแก้ปัญหาร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านธุรกิจร่วมกัน

       เห็นได้ชัดว่า การเรียนจบ MBA สามารถสร้างอนาคตที่ดีให้ใครหลายคนได้ สร้างฐานเงินเดือนที่สูงขึ้นตามประสบการณ์ของแต่ล่ะบุคคล มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคง มีความรู้ และประสบการณ์ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม MBA ก็ไม่ได้เป็นตัวตัดสินหรือการันตรีความรู้ความสามารถของเราเสมอไป ทุกอย่างก็ยังคงขึ้นอยู่กับตัวเราด้วย แต่อย่างน้อยก็อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างความได้เปรียบในโลกการแข่งขันของตลาดแรงงานและโลกธุรกิจในปัจจุบัน "ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง"

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

นิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หากพูดถึงนิเทศศาสตร์ ปัจจุบันยังคงเป็นอันดับต้นๆ เสมอเมื่อมีการจัดทำการสำรวจสาขาที่อยากเรียนมากที่สุด ...

นิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนนิติศาสตร์ กว่า 47 ...

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สถาปัตยกรรม อยู่กับการเกิดของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตมาแต่อดีต ...