Master Degree

เรียน MBA Business - School บันไดสู่ความเป็นผู้นำ

       เมื่อพูดถึงความเป็นผู้นำ เป็นคำที่ได้ยินบ่อยมากในการทำงาน แต่ไม่เพียงแค่การทำงานเท่านั้นที่จะใช้หลักความเป็นผู้นำ การเรียนก็เช่นกัน การเรียนในหลักสูตร MBA ปริญญาโท ความเป็นผู้นำก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญของหลักสูตรนี้ ทำให้มีหลายคนที่ตั้งคำถามมากมายว่า หลักสูตรปริญญาโท MBA ความหมายที่แท้จริงของความเป็นผู้นำนั้นคืออะไร? และเราจะแสดงให้คณะกรรมการการรับสมัครงานเห็นว่าเรามีความเป็นผู้นำพอที่จะสมัครเข้าเรียน MBA ได้อย่างไร?

       การค้นหาคุณสมบัติของคำว่าความเป็นผู้นำ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราที่เป็นคนตัดสิน แต่ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่น มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการสื่อสาร มีความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลำบากให้เป็นไปโดยราบรื่น มีวิธีคิดเชิงกลยุทธ์และมีวิสัยทัศน์ มีความกระตือรือร้น รู้จักโน้มน้าว กล้าเสี่ยง มีความรับผิดชอบอย่างถึงที่สุด ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และเป็นแบบอย่างที่ดี

       การจะเลื่อนตำแหน่ง หรือการที่จะได้หน้าที่การงานที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับการแสดงออกให้คณะกรรมการเห็นถึงความเป็นผู้นำที่อยู่ในตัวเรา พิสูจน์ให้เห็นว่าเรามีสมบัติที่เหมาะสม มีความสามารถเพียงพอที่จะช่วยพัฒนาองค์กรได้ วันนี้เรามีคำตอบ และข้อมูลดีๆในการเป็นผู้นำที่สามารถใช้ในการสมัครเรียนปริญญาโท MBA ได้ มาแชร์เพื่อไขข้อสงสัยในทุกๆ คำถามแล้ว

UploadImage

1.ดึงรุ่นน้องที่จบจากที่เดียวกันเข้ามาทำงาน

       
การเฟ้นหาบุคลากรเข้ามาทำงาน ผู้ว่าจ้างก็มักจะให้พนักงานในบริษัทตนช่วยกันหาด้วย โดยองค์กรหลาย ๆ แห่งมักจะให้พนักงานซึ่งต่างก็เรียนจบมาจากหลาย ๆ สถาบันติดต่อรุ่นน้องที่เก่ง ๆ เข้ามาสมัครทำงาน คณะกรรมการการรับสมัคร MBA ที่ Stern และ University of Pennsylvania’s Wharton School ได้กล่าวว่านี่เป็นหนทางหนึ่งที่จะได้มีบทบาทสำคัญในบริษัทแม้จะไม่ได้คุมโครงการหรือคุมพนักงานคนใดก็ตาม เราจะได้มีเครือข่ายที่มีคุณภาพ ได้เป็นที่ปรึกษา และได้อยู่ในกลุ่มพนักงานชั้นแนวหน้า

2.แก้ปัญหาให้เป็น
 
       
คิดถึงการแก้ปัญหาในงานของเราให้ดี ๆ ผู้สมัครหลายคนจะไม่ยอมเขียนประสบการณ์การทำงานกลุ่มที่ตัวเองไม่ได้เป็นหัวหน้า ในขณะที่สมาชิกกลุ่มหลายคนก็สามารถแก้ปัญหาหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างเรียนหรือทำโครงงานได้อยู่บ่อย ๆ เราควรตั้งคำถามแล้วว่า ถ้าเป็นเราจะทำอย่างไร? ในสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขปัญหา

3.พร้อมเผชิญความท้าทาย
    
           
       การแสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่จะเปิดโลกทัศน์ของเราว่าเราเต็มใจที่จะลุยไปในทุก ๆ ที่โดยไม่เกี่ยงว่าจะเป็นที่ที่คนไม่ค่อยอยากไปกัน นั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่แสดงออกถึงความเข้มแข็งซึ่งเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้นำ การเผชิญกับสิ่งใหม่ ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตนเองได้ตั้งไว้
               
       อย่างไรก็ตามการตัดสินใจว่าจะสมัครเรียนต่อปริญญาโท MBA เราต้องมั่นใจแล้วว่าเรามีคุณสมบัติที่เหมาะสมซึ่งคุณสมบัติที่ว่าก็รวมถึงคุณสมบัติของความเป็นผู้นำด้วย ขอเพียงเราเปิดมุมมองให้กว้างขึ้น รู้จักดึงความโดดเด่นที่เริ่มได้จากสิ่งเล็ก ๆ ใกล้ตัว โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของธุรกิจหรือหน้าที่การงานแต่อย่างใด มานำเสนอให้คณะกรรมการได้เห็นความเป็นผู้นำในแบบเฉพาะของเรา แล้วโอกาสเข้าเรียน MBA ใน B – School ก็จะไม่ยากอย่างที่คิด
 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA (ICT) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภายใต้การดูแลของ ...

MBA (Day and Evening) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือรู้จักกันในชื่อ เอเเบค (ABAC) ...

MBA SMEs บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภายใต้การดูแลของ ...