Master Degree

KING POWER แจกทุนเรียนต่อ ป.โท ประเทศอังกฤษ จำนวนกว่า 10 ทุนระยเวลา 1 ปี ฟรี! ไม่ต้องคืนทุน          คุณอัยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ (King Power) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพทางด้านการศึกษา จึงร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย เดอ มงฟอร์ต (De Montfort University) มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกด้านการศึกษา ณ เมืองเลสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เปิดโอกาสให้คนไทยได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรการออกแบบ ดีไซน์ เพื่อนำความรู้ความสามารถ กลับมาพัฒนาเศรษฐกิจไทย ให้เติบโตอย่างมั่นคง 

          ความร่วมมือนี้จะมอบทุนการศึกษารวม 10 ทุนๆ ละ 1 ล้านบาท (แบ่งสิทธิ์ 3 ทุน ให้กับพนักงาน บุตร ลูกหลานของบริษัทฯ และอีก 7 ทุน ก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศ) ครอบคลุมค่าครองชีพ ค่าเดินทางที่จำเป็น และวีซ่า โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ง ผู้ที่ได้รับทุนไม่ต้องใช้ทุนคืนบริษัทฯ และยังได้รับสิทธิ์พิจารณาบรรจุเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2560


ภาพจาก : thairath

คุณสมบัติของผู้สมัคร

    .    สัญชาติไทย

    .    อายุไม่เกิน 35 ปี

    .    ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทอื่น

    .    คะแนน IELTS 6.5 หรือเทียบเท่า

    .    ผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตรปริญญาตรี (GPA) ไม่น้อยกว่า 3.5

    .    ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องหรือจบการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่ต้องการศึกษาต่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วิธีการสมัคร

    .   ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.dmu.ac.uk/documents/international-documents/dmu-international-application-form.pdf

    .   เอกสารประกอบการสมัคร

        สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) หลักสูตรที่จบล่าสุดภาษาอังกฤษ

        ผลสอบ IELTS

        สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าพาสปอร์ต)

        หนังสือรับรอง (Letters of Recommendation) จากอาจารย์หรือที่ทำงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เป็นภาษาอังกฤษ

    .   เรียงความ 500 คำ ที่ครอบคลุมประเด็นทั้ง 4 ข้อด้านล่าง

        1.) Why should you be awarded a scholarship?

        2.) Your understanding of, and passion for, your chosen area of study

        3.) How DMU education would benefit you in the future?

        4.) How would you make a positive contribution to King Power and DMU?


 

ประกาศผลเดือนพฤศจิกายน 2560 

ระยะเวลาการศึกษา : ปลายเดือนมกราคม 2561 – มกราคม 2562

 

ตรวจสอบคณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.dmu.ac.uk 
ข้อมูลจาก : VoiceTV, Thairath, KingPower

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ถ้าพูดถึงธุรกิจขนาดยักษ์ใหญ่ของประเทศไทย ก็คงมีชื่อของ ...

MBA วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์กร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ถ้าพูดถึงธุรกิจขนาดยักษ์ใหญ่ของประเทศไทย ก็คงมีชื่อของ ...

เทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่ทุกภูมิภาคมีทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรมรวมอยู่ด้วยกัน ...