Master Degree

3 เหตุผลเจ๋งๆ ที่ควรไปเรียนต่อ MBA ในสหราชอาณาจักร

       จะเป็นอย่างไรถ้าเรามีโอกาสได้ไปเรียนที่ต่างประเทศ? น้องๆ ที่สนใจเรียนต่อ MBA ในสหราชอาณาจักรเชิญฟังทางนี้กันมีนักศึกษากว่า 600,000 คน ที่เข้าร่วมสอบ GMAT เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร MBA กับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ซึ่ง  MBA นั่นก็คือการเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนั่นเอง กระแสความนิยมในการเรียน MBA ก็ยังคงแรงดีไม่มีตก เพราะสาขาวิชานี้ตอบโจทย์ธุรกิจในโลกยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก วันนี้พี่จะชวนน้องๆ มาดูกันว่า เรียน MBA มีข้อดียังไงบ้าง
               
       นักศึกษาที่จบการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจได้รับการจ้างงานในตำแหน่งการบริหารจัดการดีๆ มากมายตลอดมา สำหรับในปี 2017 นี้ นักศึกษาที่เรียนจบมาได้เปลี่ยนมาเป็นเจ้าของกิจการเอง รวมทั้งยังเกิดการจ้างงานในสายงานบริหารธุรกิจมากมายในหลายภาคส่วน ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจพลังงาน เวชภัณฑ์ รวมไปถึงอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และธุรกิจอื่นๆ ที่ก้าวตามการเติบโตของเศรษฐกิจในสังคมอีกหลายอย่างเลยทีเดียว ถ้าเราได้ไปเรียนหลักสูตร MBA ที่สหราชอาณาจักรก็คงจะได้เปรียบคนอื่นๆ ทั้งในเรื่องของภาษาและประสบการณ์ในการทำงานแบบมืออาชีพ แล้ว MBA มีข้อดียังไง ทำไมต้องเรียน MBA ไกลถึงสหราชอาณาจักร?

UploadImage

1.การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
 
       มีหลายมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ยกตัวอย่างเช่น Saïd Business School และ Birmingham Business School ที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรทางด้าน Entrepreneurship หรือหลักสูตรการเรียนเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ โดยการเรียนหลักสูตรนี้จะทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมงานกับผู้ประกอบการ รวมถึงเรียนรู้ไอเดียความคิดต่างๆ ในการทำธุรกิจ การสร้างสรรค์แผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการจัดการและพัฒนาให้ธุรกิจเติบโตไปได้ด้วยดีอีกด้วย เพื่อที่เราจะก้าวไปเป็นผู้ประกอบการธุรกิจแบบเต็มตัว

2. การเพิ่มเครือข่ายในวงการธุรกิจ
               
       การเรียน MBA นั้นจะช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการคิดแบบนักธุรกิจในทุกย่างก้าวการใช้ชีวิตเลยทีเดียว อีกทั้งยังช่วยให้มองไกลไปถึงเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจำวันอีกด้วย ไม่เพียงแค่นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากคนรอบตัว แต่นักศึกษายังจะได้ใช้ชีวิตในเครือข่ายของบุคคลที่อยู่แวดวงธุรกิจในหลายๆ สาขา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ความเป็นผู้นำที่ดี
 
       นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะการจัดการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในทางส่วนตัวและในการทำธุรกิจ เพราะการประกอบการธุรกิจหรือดำเนินการด้านการค้าใดๆ ก็ตาม ย่อมต้องการความสามารถในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และสิ่งนี้ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญอย่างยิ่ง โดยสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้จะช่วยให้นักศึกษานำไปประยุกต์ใช้ได้เมื่อมีความเข้าใจอย่างถูกต้องซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเป็นผู้นำความคิดด้านธุรกิจต่อไปในอนาคต
               
       จากบทความข้างต้น น้องๆ เชื่อเถอะว่าการก้าวเข้าสู่การเรียนหลักสูตร MBA ถือว่าเป็นการก้าวเดินบนขั้นบันไดที่จะนำไปสู่การที่เราได้สั่งสมประสบการณ์ที่ดีที่สุดและจำเป็นอย่างมาก เพื่อการทำงานแบบมืออาชีพและเป็นการต่อยอดความรู้ทางธุรกิจเพื่อความสำเร็จในอนาคต ก็ได้แต่หวังว่า MBA จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีสำหรับน้องๆ ที่ต้องการไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร “ถ้าเราไม่ลองก้าว จะไม่มีวันรู้เลยว่า ข้างหน้าเป็นอย่างไร”

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

M.Com.Arts. (Marketing Communication) นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด ...

M.M. การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ของบัณฑิตวิทยาลัยด้านการจัดการ ...

M.Acc. (Accountancy) บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ...