Master Degree

5 วิธีวิธีลดต้นทุนค่าเล่าเรียน MBA ในต่างประเทศ

       สำหรับใครที่กำลังคิดจะไปเรียนต่อยังต่างประเทศ เพราะเป็นที่รู้กันว่าการไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วค่าเล่าเรียนค่าครองชีพ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ก็ไม่ใช่น้อยๆ เลย  ดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงนั่นก็คือ “budget” ในกระเป๋าของเรา แต่วันนี้สิ่งที่หลายคนกังวลใจกำลังจะหมดไป เพราะเรามีวิธีที่ช่วยให้เราประหยัดต้นทุนทางการศึกษาง่ายๆ รวมถึงเรื่องของต้นทุน และแนวทางการใช้ชีวิตด้วย ดังต่อไปนี้

UploadImage

1.เลือกเรียนใน Public School แทนที่จะเป็น Private School

       
คือเรียนกับมหาวิทยาลัยสังกัดรัฐบาลย่อมเสียค่าเล่าเรียนต่ำกว่ามหาวิทยาลัยเอกชน เพราะมหาวิทยาลัยรัฐบาลได้รับเงินสนับสนุนจากภาษีของคนในรัฐนั้นๆ ซึ่งต่างจาก Private School ที่ต้องบริหารการเงินด้วยตนเอง

2.พิจารณา Community College

       เมื่อมีข้อจำกัดทางการเงิน Community College ก็อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีไม่แพ้สถาบันใด แล้วค่อยโอนย้ายหน่วยกิตเข้าไปในสถาบันทางการศึกษาระดับสูงต่อไป ก็ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก

3.มองหาทุนการศึกษาจากท้องถิ่น

       คู่แข่งในการขอทุนการศึกษาจากองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่น จะมีน้อยกว่าองค์กรใหญ่ๆ ที่ต้องไปแข่งขันกับคนจำนวนมาก และโอกาสที่จะได้รับทุนก็ง่ายกว่าคนอื่นๆ ด้วย

4.วางแผนล่วงหน้าและทำตามแผน

       พยายามวางแผนการลงทะเบียนเรียนไว้ล่วงหน้า เพราะถ้าคุณต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มขึ้นมาอีก 1 เทอม จะทำให้เสียค่าใช้จ่ายมากเกินกว่าที่คิดไว้

5.รู้อะไรก่อน-หลัง

       รู้ว่าควรจัดเตรียมอะไรก่อน-หลัง และอะไรคือสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตนักศึกษาอย่างเรา อย่าซื้ออะไรที่เกินความจำเป็น และไม่ได้ประโยชน์จากมัน จงเลือกซื้อเลือกใช้อย่างฉลาด
 
       การตัดสินใจเรียนต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตร MBA ว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูงแล้ว การเรียนต่อต่างประเทศในหลักสูตร MBA ต่างประเทศยิ่งสูงกว่า ดังนั้นการตัดสินใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เราต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ในอนาคตก่อนตัดสินใจ เพราะไม่ใช่เป็นการเรียนแค่ระยะสั้นๆ แต่ระยะเวลาอันยาวนานที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ เราต้องคำนวนทุกเรื่อง คิดไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจเสมอ  อย่ากังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ให้คำนึงถึงสิ่งที่กำลังทำ

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

M.Sc. (Forensic Science) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ...

M.Sc. (Insurance) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย ของที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...

M.A. (Hospitality Industry and Tourism Management) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ...