Master Degree

5 วิธีวิธีลดต้นทุนค่าเล่าเรียน MBA ในต่างประเทศ

       สำหรับใครที่กำลังคิดจะไปเรียนต่อยังต่างประเทศ เพราะเป็นที่รู้กันว่าการไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วค่าเล่าเรียนค่าครองชีพ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ก็ไม่ใช่น้อยๆ เลย  ดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงนั่นก็คือ “budget” ในกระเป๋าของเรา แต่วันนี้สิ่งที่หลายคนกังวลใจกำลังจะหมดไป เพราะเรามีวิธีที่ช่วยให้เราประหยัดต้นทุนทางการศึกษาง่ายๆ รวมถึงเรื่องของต้นทุน และแนวทางการใช้ชีวิตด้วย ดังต่อไปนี้

UploadImage

1.เลือกเรียนใน Public School แทนที่จะเป็น Private School

       
คือเรียนกับมหาวิทยาลัยสังกัดรัฐบาลย่อมเสียค่าเล่าเรียนต่ำกว่ามหาวิทยาลัยเอกชน เพราะมหาวิทยาลัยรัฐบาลได้รับเงินสนับสนุนจากภาษีของคนในรัฐนั้นๆ ซึ่งต่างจาก Private School ที่ต้องบริหารการเงินด้วยตนเอง

2.พิจารณา Community College

       เมื่อมีข้อจำกัดทางการเงิน Community College ก็อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีไม่แพ้สถาบันใด แล้วค่อยโอนย้ายหน่วยกิตเข้าไปในสถาบันทางการศึกษาระดับสูงต่อไป ก็ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก

3.มองหาทุนการศึกษาจากท้องถิ่น

       คู่แข่งในการขอทุนการศึกษาจากองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่น จะมีน้อยกว่าองค์กรใหญ่ๆ ที่ต้องไปแข่งขันกับคนจำนวนมาก และโอกาสที่จะได้รับทุนก็ง่ายกว่าคนอื่นๆ ด้วย

4.วางแผนล่วงหน้าและทำตามแผน

       พยายามวางแผนการลงทะเบียนเรียนไว้ล่วงหน้า เพราะถ้าคุณต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มขึ้นมาอีก 1 เทอม จะทำให้เสียค่าใช้จ่ายมากเกินกว่าที่คิดไว้

5.รู้อะไรก่อน-หลัง

       รู้ว่าควรจัดเตรียมอะไรก่อน-หลัง และอะไรคือสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตนักศึกษาอย่างเรา อย่าซื้ออะไรที่เกินความจำเป็น และไม่ได้ประโยชน์จากมัน จงเลือกซื้อเลือกใช้อย่างฉลาด
 
       การตัดสินใจเรียนต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตร MBA ว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูงแล้ว การเรียนต่อต่างประเทศในหลักสูตร MBA ต่างประเทศยิ่งสูงกว่า ดังนั้นการตัดสินใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เราต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ในอนาคตก่อนตัดสินใจ เพราะไม่ใช่เป็นการเรียนแค่ระยะสั้นๆ แต่ระยะเวลาอันยาวนานที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ เราต้องคำนวนทุกเรื่อง คิดไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจเสมอ  อย่ากังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ให้คำนึงถึงสิ่งที่กำลังทำ

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สหเวชศาสตร์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเมื่อ ...

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา

ตามที่สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้วางเป้าหมายในการขยายเขตการศึกษาและความรู้ด้านบริหารธุรกิจออกไปอย่างทั่วถึง ...

เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบันนี้การเรียนสาขาวิชาด้านเกษตรในระดับอุดมศึกษา ...