Master Degree

U-infographic บัญชี ป.โท : หากมีเวลา 1 ปีสำหรับการพัฒนาตนเองคุณจะทำอะไร?

UploadImage


ในโลกแห่งการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดอย่าหยุดที่จะพัฒนาตนเอง ด้วยเหตุผลง่ายๆ เพียงข้อเดียว คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหยุด คุณจะถูกแทนที่ด้วยคลื่นลูกใหม่โดยทันที และแนวทางการพัฒนาตนเองก็มีให้เลือกหลากหลายวิธี มากพอที่จะทำให้มีหนังสือประเภท How to เติมได้เต็มชั้นในร้านหนังสือ ส่วนใครจะเลือกวิธีใดจากหนังสือเล่มไหนนั้นขึ้นอยู่กับโอกาส เวลา และจริตของตน

หากมีเวลา 1 ปี สำหรับการพัฒนาตนเองคุณจะทำอะไร ทำงานในบริษัทใหญ่ๆ เก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายในองค์กรเล็ก หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้คุณก้าวหน้าในสายงาน จะมีใครคิดล่ะว่าการเรียนต่อจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเวลาหนึ่งปี เพราะเราต่างเคยได้ยินว่าการเรียนต่อในระดับปริญญาโทต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็ 2 ปี เป็นอย่างต่ำ แต่วันนี้มีแล้ว และเราจะพาไปทำความรู้จักกับสาขาดังกล่าวให้มากขึ้น กับการเรียนในสาขาการบัญชี ปริญญาโท (บัญชีมหาบัณฑิต) คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จุดเด่น
- สร้างผู้บริหารระดับสูงทางด้านการบัญชีและการเงินให้องค์กร
- มีคณาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละวิชา จาคภาครัฐ เอกชน สถาบัน และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆ
- มีการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ
- นักบัญชีที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ สามารถนำมาเก็บชั่วโมงในการสะสมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (Continuing Professional Development : CPD)
- ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและต้องการศึกษาปริญญาที่ 2 สามารถเทียบโอนได้ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ที่ไม่จบปริญญาตรีทางบัญชีสามารถเข้าศึกษาต่อได้
- ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี เรียน เสาร์ - อาทิตย์


"1 ปีแห่งการพัฒนาตนเอง" รีวิวสาขาการบัญชี (ปริญญาโท)


 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สาขาบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นสาขาที่ว่าด้วยการสรรหา ...

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนาโน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อพูดถึงการเรียนวิศวฯ น้องๆ หลายคนต้องนึกถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยอันดับแรกๆ ...

มนุษย์ศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาการจัดการประชุมนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ถ้าจะพูดถึงบ้านเราแล้ว เราแทบจะพบเจอธุรกิจ MICE หรือธุรกิจ ...