Master Degree

Top 10 ประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดของโลกและเอเชีย...นิวซีแลนด์-สิงคโปร์ คว้าแชมป์ไปครอง

          บริษัทสำรวจข้อมูลแห่งอังกฤษร่วมกับมูลนิธิชื่อดังด้านสนับสนุนการศึกษา ได้ประมวลและวิเคราะห์ระบบการศึกษาของประเทศกลุ่มเป้าหมายทั่วโลก พบว่านิวซีแลนด์เป็นชาติมีระบบการศึกษาทรงประสิทธิภาพที่สุด ในขณะที่สิงคโปร์เป็นแชมป์ของทวีปเอเชียเราเป็นที่เรียบร้อย
 

          2 หน่วยงานที่จัดทำอันดับในเรื่องนี้ คือ Economist Intelligence Unit (EIU) ในเครือ Economist Group แห่งอังกฤษ และ Yidan Prize Foundation ซึ่งเป็นมูลนิธิมอบรางวัลในวงการการศึกษาใหญ่ที่สุดในโลก ของฮ่องกง โดยได้ดำเนินการประเมินระบบการศึกษาของ 35 เขตเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งมี GDP รวมกัน คิดเป็น 88% ของทั่วโลก และมีประชากรรวมกันคิดเป็น 77% ของประชากรทั่วโลกเช่นกัน

 

จุดประสงค์หลักของโครงการคือการระบุประเทศที่มีระบบการศึกษาที่สามารถพัฒนาบุคลากรอายุระหว่าง 15-24 ปี
ให้มีคุณภาพโดดเด่นทั้งความรู้ ทักษะ และแนวคิด ให้พร้อมออกไปขับเคลื่อนสังคมในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการ “Worldwide Educating for the Future Index”


 

          EIU และมูลนิธิที่เป็นพันธมิตร ได้ระบุว่าโครงการนี้เป็นโครงการแรกของโลกที่ดำเนินการประเมินระบบการศึกษาได้อย่างครอบคลุมและสมบูรณ์แบบที่สุดในด้านประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร


          นอกจากจัดอันดับแล้ว EIU ยังจัดระดับคุณภาพการศึกษาแบ่งออกเป็นอีก 4 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มประเทศดีที่สุด (2) กลุ่มประเทศดี (3) ปานกลาง และ (4) ต้องปรับปรุง ซึ่งผลที่ออกมาพบว่าภายใน 10 ประเทศจัดอันดับของเอเชียข้างต้น มีแค่ สิงคโปร์ และ ญี่ปุ่น อยู่ในกลุ่มดีที่สุด ในขณะ เกาหลีใต้ และ ฮ่องกง อยู่ในกลุ่มดี ส่วนไต้หวัน และ ฟิลิปปินส์ อยู่ในกลุ่มปานกลาง ที่เหลืออยู่ในกลุ่มต้องปรับปรุง คือ เวียดนาม อินเดีย จีน และอินโดนีเซีย ส่วนประเทศไทยของเราไม่อยู่ในกลุ่ม 35 เขตเศรษฐกิจที่ EIU เลือกประเมิน จึงทำให้ไม่มีฐานข้อมูลสำหรับเปรียบเทียบในครั้งนี้แต่อย่างใด


 

ข้อมูลจาก : โลกวันนี้
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพื่อรองรับความต้องการสัตวแพทย์ที่เพิ่มขึ้นของประเทศ ...

สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ...

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาบูรณาการสุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สาขาบูรณาการสุขภาพและความงาม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ...