Master Degree

เรียนปริญญาโทต่างประเทศ มี "ข้อดี" ที่อาจหาไม่ได้จากในประเทศ


          ต้องยอมรับว่า ปัจจุบันนี้มีหลายคนให้ความสนใจกับการเรียนต่อในระดับปริญญาโทมาก ซึ่งการเรียนในประเทศหรือต่างประเทศนั้นมีข้อดีและข้อเสียต่างกันไป โดยการเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยนั้น เป็นการพัฒนาให้บุคคลมีความรู้ทางการศึกษา

          ส่วนการเรียนต่อที่ต่างประเทศ ก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตและประสบความสำเร็จในระดับสูงขึ้น ทั้งยังเป็นการเปิดมุมมองและให้ประสบการณ์ใหม่ที่ดีอีกด้วย และในบทความนี้เราจึงมี ประโยชน์และข้อดีของการเรียนต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ มาแนะนำกัน


 
1. การสร้างศักยภาพของตนเอง

       การเรียนในมหาวิทยาลัย เป็นการเพิ่มศักยภาพของเรา เมื่อเราได้วางเป้าหมายในชีวิตแล้ว การเรียนต่อที่ต่างประเทศนั้น ทำให้เราได้รับมุมมองใหม่ๆ ซึ่งต่างจากการเรียนที่ประเทศของตนเอง เพราะเรามีโอกาสที่จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของต่างชาติ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติ นอกจากนี้ทำให้เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สิ่งที่ท้าทาย รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ และมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น


2. ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

       การเรียนต่อต่างประเทศ ทำให้เรามีข้อได้เปรียบจากการทำงาน เนื่องจากนายจ้างส่วนใหญ่ต้องการผู้สมัครงานที่มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้สมัครงานที่มีประสบการณ์ในการเรียนที่ต่างประเทศจะได้รับความสนใจมากกว่าผู้สมัครคนอื่นๆ เพราะนายจ้างต้องการคนกล้าแสดงออก พร้อมเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเอง รวมถึงยืดหยุ่น และเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และการเรียนต่างประเทศ ก็เป็นสิ่งที่ทำให้รู้ว่าผู้สมัครมีคุณสมบัตินั้น


3. โอกาสในการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่แปลกใหม่

       ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการท่องเที่ยว เพราะเราไม่ต้องทำงาน ไม่มีครอบครัวหรือภาระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ต้องรับผิดชอบ นอกจากนี้แล้วการเรียนที่ต่างประเทศยังให้โอกาสเราได้เดินทางท่องเที่ยว โดยทางโรงเรียน/มหาวิทยาลัย จะเป็นผู้จัดทริป ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ก็คือ กิจกรรมส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการจัดอภิปรายระหว่างชนพื้นเมืองของประเทศโดยมีศาสตราจารย์ และนักเรียนร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
          เห็นอย่างนี้แล้ว หลายคนคงเริ่มสนใจและเห็นข้อดีกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมว่า การเรียนต่างประเทศนั้นแฝงไว้ด้วยโอกาสดีๆ มากมายที่หาได้ยากจากในประเทศไทย ถ้าหากเราไม่ลองเปิดรับสิ่งใหม่ๆ เข้ามาเราก็จะไม่รู้ว่าโลกใบนี้มีเรื่องให้เราเรียนรู้ และค้นหาอีกมากมาย ซึ่ง การเปิดใจมันก็เหมือน กับ การเปิดโอกาสที่จะรับอะไรใหม่ๆ ให้ตัวเองด้วย
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA (ICT) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภายใต้การดูแลของ ...

MBA (Day and Evening) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือรู้จักกันในชื่อ เอเเบค (ABAC) ...

MBA SMEs บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภายใต้การดูแลของ ...