Master Degree

การจ่ายค่าเทอม B-School สำหรับนักศึกษาต่างชาติ จะไม่ยุ่งยากอีกต่อไป!

       มีนักเรียนต่างชาติหลากหลายประเทศจำนวนไม่น้อยที่สมัครเข้าเรียนในสหรัฐเมริกา และเกิดปัญหาเรื่องการจ่ายค่าเรียนที่ยุ่งยาก วันนี้เรามีคำแนะนำ และมีตัวเลือกใหม่สำหรับการชำระค่าเทอม ด้วยวิธีที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะดึงดูดจำนวนนักเรียนนักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะทางฝั่งเอเชีย เข้ามาเรียนในอเมริกาเพิ่มมากขึ้น

       ซึ่งการบริการใหม่นี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง  western Union (WU) กับ มหาวิทยาลัยในอเมริกา ที่ช่วยให้นักศึกษาจากต่างประเทศชำระค่าบำรุงการศึกษาได้จากบ้านเกิดของตนเองและใช้ค่าเงินตามสกุลของประเทศนั้นๆ เพื่อแก้ปัญหาการชำระเงินล่าช้าแล้วโดยเบี้ยปรับของนักศึกษาต่างชาติอันเนื่องมาจากการส่งเงินข้ามประเทศ

UploadImage
               
       โดยก่อนที่จะมีการจัดระบบใหม่นี้ขึ้นนักเรียนหรือผู้ปกครองจะต้องไปที่ธนาคารของบ้านเกิดเพื่อทำการโอนเงินข้ามประเทศ ซึ่งใช้เวลาหลายอาทิตย์ เนื่องจากการผ่านสถาบันการเงินหลายๆ ที่ทำให้เสียค่าธรรมเนียมที่สูงจนเกินไปและยังต้องพบกับปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศด้วย
               
       ปัจจุบันนักเรียนต่างชาติที่เข้ามาศึกษาใน B-School สามารถจ่ายค่าเทอมหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าหนังสือ ผ่านทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยโดยตรง และ Western Union จะเป็นผู้ดูแลในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วส่งค่าใช้จ่ายไปยังมหาวิทยาลัย บริการนี้เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในประเทศอินเดีย สองปีต่อมาประเทศจีนได้นำระบบนี้เข้ามาใช้ ซึ่งนักเรียนจะไม่ต้องรับภาระในส่วนของค่าธรรมเนียมการโอนเงินอีกต่อไป
             
       เข้าศึกษาต่อ MBA ในอเมริกา ตราบใดที่นักศึกษาจากประเทศต่างๆ ยังให้ความสนใจอยู่ โอกาสในการเติบโตของ Western Union ก็มีมากขึ้นเท่านั้น โดยเป็นความร่วมมือที่ทางมหาวิทยาลัยเองต่างก็ยินดีในการให้บริการในครั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่เข้ามาเรียนด้วย "เพราะการเรียนคือการลงทุนที่คุ้มค่า"

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้มีเป้าหมายในการพัฒนาผู้บริหาร ...

สหเวชศาสตร์ สาขาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปัจจุบันยังไม่มีสถาบันการศึกษาไหนในประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตร ...

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยบูรพา

ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนภาษาเกาหลีเป็นสาขาวิชาเอกอยู่เพียงไม่กี่แห่ง ...