Master Degree

การจ่ายค่าเทอม B-School สำหรับนักศึกษาต่างชาติ จะไม่ยุ่งยากอีกต่อไป!

       มีนักเรียนต่างชาติหลากหลายประเทศจำนวนไม่น้อยที่สมัครเข้าเรียนในสหรัฐเมริกา และเกิดปัญหาเรื่องการจ่ายค่าเรียนที่ยุ่งยาก วันนี้เรามีคำแนะนำ และมีตัวเลือกใหม่สำหรับการชำระค่าเทอม ด้วยวิธีที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะดึงดูดจำนวนนักเรียนนักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะทางฝั่งเอเชีย เข้ามาเรียนในอเมริกาเพิ่มมากขึ้น

       ซึ่งการบริการใหม่นี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง  western Union (WU) กับ มหาวิทยาลัยในอเมริกา ที่ช่วยให้นักศึกษาจากต่างประเทศชำระค่าบำรุงการศึกษาได้จากบ้านเกิดของตนเองและใช้ค่าเงินตามสกุลของประเทศนั้นๆ เพื่อแก้ปัญหาการชำระเงินล่าช้าแล้วโดยเบี้ยปรับของนักศึกษาต่างชาติอันเนื่องมาจากการส่งเงินข้ามประเทศ

UploadImage
               
       โดยก่อนที่จะมีการจัดระบบใหม่นี้ขึ้นนักเรียนหรือผู้ปกครองจะต้องไปที่ธนาคารของบ้านเกิดเพื่อทำการโอนเงินข้ามประเทศ ซึ่งใช้เวลาหลายอาทิตย์ เนื่องจากการผ่านสถาบันการเงินหลายๆ ที่ทำให้เสียค่าธรรมเนียมที่สูงจนเกินไปและยังต้องพบกับปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศด้วย
               
       ปัจจุบันนักเรียนต่างชาติที่เข้ามาศึกษาใน B-School สามารถจ่ายค่าเทอมหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าหนังสือ ผ่านทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยโดยตรง และ Western Union จะเป็นผู้ดูแลในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วส่งค่าใช้จ่ายไปยังมหาวิทยาลัย บริการนี้เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในประเทศอินเดีย สองปีต่อมาประเทศจีนได้นำระบบนี้เข้ามาใช้ ซึ่งนักเรียนจะไม่ต้องรับภาระในส่วนของค่าธรรมเนียมการโอนเงินอีกต่อไป
             
       เข้าศึกษาต่อ MBA ในอเมริกา ตราบใดที่นักศึกษาจากประเทศต่างๆ ยังให้ความสนใจอยู่ โอกาสในการเติบโตของ Western Union ก็มีมากขึ้นเท่านั้น โดยเป็นความร่วมมือที่ทางมหาวิทยาลัยเองต่างก็ยินดีในการให้บริการในครั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่เข้ามาเรียนด้วย "เพราะการเรียนคือการลงทุนที่คุ้มค่า"

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร วิทยาลัยดุสิตธานี

จากความต้องการของผู้บริการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ...

M.S. (Watershed and Forest Environmental Management) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม ...

M.A. (Applied Linguistics) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ...